Vaksinasjons- og smittevernkontoret i Asker har tilbud om vaksinering av russ / ungdom mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse).

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16-19 år vurderer å vaksinere seg. De anbefaler videre at vaksinasjon utføres i god tid før russefeiring eller annen tilsvarende aktivitet begynner.

Beskyttelsen varer i ca. fem år, og vaksinasjon i begynnelsen av videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden. Etter gjennomført vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse.

Tid og sted

Det er mulighet for timebestilling andre dager ved å sende e-post til  vaksinasjon@asker.kommune.no  eller på telefon 66 76 83 30.

Pris: 550 kroner

For mer info, se Folkehelseinstituttet og dette informasjonsskrivet.

Bilde av russ