For deg som ønsker:

  • å dele erfaringer med noen
  • å få støtte til å mestre hverdagen
  • å få ideer til meningsfulle aktiviteter og samvær
  • å øke kunnskapen om demens/ atferdsendringer
  • praktiske råd og tips om hjelpetiltak

Gruppen vil ha 6-8 deltagere. Innholdet i gruppene er taushetsbelagt.

Sted: Vollen seniorsenter.

Tirsdag 24. september kl. 13.00-14.30- deretter siste tirsdag hver måned til samme tid.

Tilbudet er gratis. Enkel bevertning.

Gruppen ledes av geriatrisk sykepleier Ellen. L. Berner.

Telefon: 66 79 62 68 (Vollen seniorsenter).

Velkommen!