Alzheimerdagen i Asker markeres torsdag 20. september på NaKuHel-senteret (Verkstedet).

Alzheimerdagen

Arrangementet finner sted i "Verkstedet" på NaKuHel-senteret torsdag 20.09.18, klokken 18.00-21.00. Adresse: Semsveien 168, på Sem i Asker

Du inviteres til åpen og gratis samling. Med et variert og inspirerende program settes det fokus på hvordan livet skal kunne leves med kvalitet og verdighet også når man har fått en demenssykdom.

Program

  • 18.00: Velkommen, Anne-Karin Frisk, demensrådgiver i Asker kommune
  • 18.10: Hovedforedrag: Livskvalitet og verdighet med demenssykdom, Ph.D. Signe Tretteteig
  • 19.10: Pause med lett servering
  • 19.30: Asker som demensvennlig kommune, Torleiv Rognum, leder av Helse- og sosialkomiteen
  • 20.00: Paneldiskusjon ledet av Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder i Aldring og Helse, Nasjonal kompetansetjeneste

Innledende appeller, dialog / debatt

Deltagere i panelet:

  • Torleiv Rognum, leder for Komité for helse og omsorg i Asker kommune
  • Kirsten Koht, leder av Eldrerådet i Asker kommune
  • Meera Grepp, kommuneoverlege
  • Leif Dal, pårørende
  • Wenche Størseth, fylkesleder Nasjonalforeningen for folkehelsen

Kulturinnslag ved Hans Brovold.

Parkering ved Utfartsparkeringen. Bevegelseshemmede kan stå ved «Verkstedet» med parkeringsbevis.

Hjertelig velkommen!