Er du bekymret for en eldre slektning eller nabo som ser ut til å slite i hverdagen, kan du:

Oppsøkertjenesten gir tilbud om hjemmebesøk det året man fyller 80 år og året man fyller 85 år.