En faggruppe fra Trento besøker denne uka fem forskjellige steder i Norge, der de presenterer «Utenti Familiari Esperti» – et system basert på spørsmålet: «Hva er viktig for deg»?

Den nye brukerrollen

Askers varaordfører Leif Frode Onarheim ønsket velkommen og helseminister Bent Høie åpnet seminaret i Asker – det første i rekken denne uka.
– Når vi lar mennesker medvirke i prosesser som berører dem direkte, bidrar vi til mestring og mening, understreket helseminister Høie i sin åpningstale.
– Vi har fått eksempler fra Italia som virkelig er nytenkende, fortalte Trine Hoff i Asker kommune etter seminaret, – og vi fikk eksempler fra egen region som viser den nye brukerrollen innen psykisk helse. Hva er god brukermedvirkning – eller som noen har kalt det: «Bruker med virkning»?

På rundtur med et annerledes seminar

Etter Asker er det Larvik og Sandefjord som får besøk fra Trento, deretter Kristiansand og Flekkefjord, Sandnes, Sola og Klepp og til sist Molde, der uka avsluttes med en konsert med Trentos band «Animali Strani» og et lokalt band i beste Molde-Jazz-stil. Bandet har brukere, ansatte og frivillige, og arrangementet har som målsetting å bidra til å bryte ned stigma og skape åpenhet om psykisk helse.

Et nasjonalt erfaringsdokument

Eksemplene som presenteres ved disse arrangementene, og mange flere, skal samles i et dokument som seksjon for kvalitetsutvikling i Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon vil bruke for å synliggjøre den nye brukerrollen og brukermedvirkning på ulike nivåer.

Varaordfører og helseminister

Varaordfører Leif Frode Onarheim og helseminister Bernt Høie forbereder seg på sine velkomsthilsener til seminaret i Asker. Foto: Svein-Ivar Fors.