Du trenger ikke reise langt for å få de faglige utfordringene du ønsker.

Som sykepleier i Asker kommune får du faglige utfordringer og stor variasjon i jobben, og du blir en del av en tjeneste i rask utvikling.

Kom på vårt åpent hus-arrangement og hør om alle de spennende mulighetene vi kan tilby.

Tid: Onsdag 25. mai mellom kl. 17.00 og 19.30
Sted: Erteløkka 3, i Asker i sentrum

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:

  • Toril Fjellseth, Solgården og Søndre Borgen sykehjem, telefon: 959 64 367
  • Vigdis Vagle, Hjemmesykepleien, telefon: 950 33 080.

Velkommen!