12. september var det offisiell åpning av de kommunale boligene i Fredtunveien 11. 8 nye småhus står nå klare for å bli trygge og gode hjem for mennesker i Asker med utfordringer knyttet til rus og psykiatri.

 - Asker kommune har vært med på Husbankens boligsosiale utviklingsprogram, BOSO, og testet gjennom det ut nye ideer og muligheter til løsninger på utfordringer innen det boligsosiale feltet, forteller ordfører Lene Conradi.  

Boligene er bygget med moduler basert på prototype, og tomten/arealet som er fremskaffet er ideell med tanke på sentrumsnærhet, noe som har vært viktig for beboerne som skal bo i Fredtunveien 11. Ved at vi benytter småhus, fremstår boligene som varige selv om tomten er midlertidig.

Saken fortsetter under bildene.

Dronebilde av Fredtunveien
Her ser vi boligene i Fredtunveien i fugleperspektiv - tatt ved bruk av en drone.
Fra åpning Fredtunveien 11
Bildet fra åpningsdagen 12. september viser prosjektleder Kanwal Kamboj, ordfører Lene Conradi, direktør for Helse og omsorg Aud Hansen, mellomleder Morten Aastad og virksomhetsleder for Psykisk helse og rustjenester Tor Erik Befring.

Samarbeid med Husbanken

Asker kommune har over år jobbet målrettet for å få en helhetlig boligkjede. Vi har laget trappetrinn slik at det er mulig for flere å komme seg inn og videre på boligkjeden, etter at vi i 2011 så at boligtilbudet vårt ikke var differensiert nok.

Kommunen har deltatt på Husbankens boligsosiale utviklingsprogram, BOSO, og testet gjennom det ut nye ideer og muligheter til løsninger på utfordringer innen det boligsosiale feltet. Målet var 60 boliger på tre år for ulike målgrupper og ulike behov.

- BOSO-prosjektet er nå avviklet, og går over i drift, som vi kaller det når vi fortsetter arbeidet på egen kjøl. Gjennom BOSO har vi lært masse og løftet oss mange hakk. Vi skal fortsatt arbeide med å bedre boligsituasjonen til vanskeligstilte på boligmarkedet, fortalte ordfører Lene Conradi i sin tale på åpningsdagen.

- Boligpolitikk og boligsosiale utfordringer er blant annet viet spesiell oppmerksomhet i Kommuneplanen vår, og vi har ikke minst en vedtatt Boligpolitisk strategi med en rekke tiltak som skal bidra til å bedre boligsituasjonen for befolkningen i Asker, sa ordføreren videre.