Helsepersonell i Asker kommune markerer «Hva er viktig for deg?»-dagen, 6. juni. Dagen er et tiltak for å synliggjøre brukernes rolle i helsetjenesten, og markeres også i andre kommuner og i utlandet.

6. juni finner du oss flere steder i Asker. Vi stiller innbyggerne og brukerne av helse- og omsorgstjenestene dette viktige spørsmålet: Hva er viktig for deg? Bakgrunnen er at vi ønsker å flytte oppmerksomheten fra sykdom og diagnose til et helhetlig helseperspektiv.

«Hva er viktig for deg?»-dagen symboliserer en tydelig retningsendring i helsesektoren, med vekt på forebygging, tidlig innsats og en aktiv brukerrolle.

Målet er at brukerne skal oppleve økt mestring og selvstendighet. Svarene vi får på spørsmålet «Hva er viktig for deg?» tar vi med oss når vi planlegger helse- og omsorgstjenestene våre.

Se hvordan hjemmesykepleien i Asker jobber med dette i hverdagen:

Her kan du lese mer om «Hva er viktig for deg?»-dagen på KS sine nettsider.

Plakat "Hva er viktig for deg?"