Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Innbyggere i Asker kommune har fått kjernejournal. Innbyggere som ikke hadde opprettet kjernejournal tidligere har nå fått en e-post fra Direktoratet for e-helse med informasjon om at deres kjernejournal er opprettet.

Helseregion Sør-Øst Norge startet innføringen av kjernejournal på Akershus Universitetssykehus (Ahus), og innbyggerne i kommunene rundt Ahus fikk kjernejournal i august 2015. Oslo Universitetssykehus (OUS) og Sunnaas ble innført høsten 2016. Resten av helseregion, inklusive kommunene rundt Vestre Viken HF innføres i 2017.

Se mer informasjon om kjernejournal på helsenorge.no

Logg på din kjernejournal via ID-porten.