Asker kommune deltar i et nasjonalt, interkommunalt, rekrutteringsprogram hvor menn med NAV-ytelser tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Er dette noe som passer for deg?

Informasjonsmøte 8. mars

Er du interessert, ønsker vi deg velkommen til et informasjonsmøte den 8. mars klokken 11.30 på NAV Bærum, Løkketangen 10 i Sandvika.

På dette møtet vil du få mer informasjon om "Menn i helse"-utdanningen og om jobbmulighetene etter endt utdanning.

Intervju

I etterkant av informasjonsmøtet vil du bli kalt inn til et intervju. Deretter blir inntil 48 menn i Akershus valgt ut til en tolv ukers praksis som helserekrutter på sykehjem/omsorgsboliger for å prøve ut omsorgsyrket. Deretter går de best egnede og motiverte kandidatene videre i et betalt utdanningsløp.

Ta kontakt med din lokale Nav-veileder for å få avklart om du mottar egnet ytelse fra Nav og for eventuell påmelding til informasjonsmøte.

Illustrasjonsplakat