Det er etablert en møteplass ved Holmen Senter, etter inspirasjon fra Asker kommunes konsept "Møteplass for turvenner".

Onsdag 13. januar kl. 14.00 ble åpningen markert. Det ble servert solbærtoddy og kjeks, før vi bega oss ut på tur. Påkledning etter værforhold.

Møteplass:
Utenfor Holmen senter, ved utgangen mot Holmenbanen (døren ut til venstre der overgangen til senterets gamle del begynner).

Holmen seniorsenter i samarbeid med Holmen og Landøen Vel, Holmen helsestasjon og Holmen Senter.

Velkommen med på tur!