Dette er et kurs for deg som ønsker å bedre din mestringsfølelse og få mer kunnskap om dine rettigheter og plikter.

Kurset inneholder temaer om brukermedvirkning og kommunikasjon, med fokus på å styrke deg i dagliglivet. Hensikten med kurset er at deltagerne skal kunne øke sin kunnskap, styrke, kraft og makt (empowerment) gjennom aktiv deltagelse. Er du en person som trenger å øke selvtilliten, få mer kontroll over eget liv, eller bli bevisst dine muligheter kan dette være kurset for deg.

Mye av dette dreier seg om å trene på kommunikasjon. God kommunikasjon bidrar til at du kan formidle budskapet ditt på en klar og tydelig måte, og mer aktiv deltagelse og samhandling med andre.

Kurset har noe teoretisk innføring, men gjennomføres med praktiske øvelser og film med temaer som diskuteres på kurset.

Det stilles ingen spesielle krav til deg for å gå på dette kurset. Det eneste vi ber deg om er at du er aktiv deltager.

Praktisk informasjon

4 dager fordelt på 2 samlinger med 19 dagers mellomrom:
Sted: Mestringshuset, Erteløkka 3
Dato: 23. og 24. august og 13. og 14. september 2016
Klokken: 09.00 – 15.00 alle dager
Kursmateriell: Ressurshefte
Påmelding: mariell.andersen@asker.kommune.no innen 16. august

For opplysninger om kurset kontakt kursholder, Liv Christophersen:
Telefon: 941 61 009
Epostadresse: liv@sagatun.no