Pricilla, Pippi og Solfrid har flyttet inn på dagsenteret.

Det er dokumentert at høner er et godt miljøtiltak på dagsenter og sansehager på sykehjem. Av den grunn har Solgården, som et trivselstiltak for brukere på dagsenteret og beboere på sykehjemmet, gått til anskaffelse av høner. Solgården har fått dette til med penger dagsenteret har fått i gave med formål å skape trivselstiltak for brukerne/beboerne.

Høner i hønsehus
Hønene på Solgården

Tanken er å bruke hønene til målrettede, individuelle miljøtiltak for enkeltbrukere og som et felles aktivitets-/trivselstilbud for alle. Det er store ulikheter i funksjonsnivå hos brukere/beboere, så for noen kan det være nok å se på at andre steller eller forer. For andre vil deltakelse i dette være viktig.

Tiltaket vil vare gjennom sommeren.