Asker og Bærum kommuner legger til rette for at innbyggerne skal kunne bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Kommunene har derfor inngått en omfattende kontrakt med Telenor AS, om tjenester for en tryggere hverdag for hjemmeboende.

Satsingen på tryggere hverdag omfatter både trygghetsalarm og fall-, bevegelse- og røykvarsling, i tillegg til elektronisk lås og lokaliseringsteknologi (GPS). Leverandør mottar varsler og rykker ut ved behov. Etter hvert vil det være mulighet for at også pårørende får varsel når noe skjer.

- Det å være mest mulig selvhjulpen i egen bolig bidrar til mestringsfølelse og høyere livskvalitet, og løsninger for velferdsteknologi skal bidra til at brukerne opplever økt trygghet i hjemmet, sier Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Alle løsningene er utformet i henhold til Datatilsynets regelverk for personvern og datasikkerhet.

Den nye avtalen omfatter både trygghetsalarm, fall-, bevegelses- og røykvarsling, elektronisk lås og lokaliseringsteknologi (GPS)
Den nye avtalen omfatter både trygghetsalarm, fall-, bevegelses- og røykvarsling, elektronisk lås og lokaliseringsteknologi (GPS). Foto: Telenor

Digital trygghetsalarm og systemer for varsling

Løsningen inneholder trygghetsalarm, i digital utgave, hvor brukerne selv kan varsle om behov for bistand i hjemmet, men også automatiske varsel/alarm ved brann, fall eller bevegelse utenfor sikkert område med for eksempel dørsensor.
Alle som har trygghetsalarm og mottar hjemmetjeneste vil få installert elektronisk dørlås. Dette har ført til en mer effektiv tjeneste. Bruker og pårørende kan benytte egen nøkkel hvis de ønsker.

Økt bevegelsesfrihet

De nye løsningene omfatter også lokaliseringstjeneste (GPS). Dette kan gi brukere med demens eller annen kognitiv svikt økt frihet, og pårørende økt trygghet. Erfaring med GPS i Bærum kommune viser at brukerne får bedre livskvalitet, en tryggere og sikrere tjeneste, samt at en kan utsette behov for institusjonsplass.

Innovasjon og digitalisering

- Vi har lagt vekt på digital samhandling, og at vi sammen med leverandøren kan skape gode innovative løsninger som kommer både innbyggere og kommunens tjenesteproduksjon til gode, sier Askers ordfører Lene Conradi.

Telenor Objects ble valgt etter en anbudskonkurranse, der de ble vurdert til å ha det beste tilbudet ut fra kriteriene kvalitet, pris og leveranse.

– Løsningene bidrar til at innbyggerne kan bo lengre hjemme og oppleve trygghet, mestring og frihet, samtidig som kommunene blir i stand til å jobbe smartere og mer effektivt, fastslår ordførerne i Asker og Bærum.

Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Asker, Lene Conradi og administrerende direktør for bedriftsmarked i Telenor, Ove Fredheim
Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Asker, Lene Conradi og administrerende direktør for bedriftsmarked i Telenor, Ove Fredheim. Foto: Telenor