Sammen med LAR-Nett Norge, LPP, A-Larm, Ambulansetjenesten, Gatefotballaget og Kirkens Feltarbeid arrangerte Asker kommune en markering av Verdens Overdosedag den 31. august.

Arrangementet fant sted utenfor Kulturhuset i Asker. Ordfører Lene Conradi og gateprest Flemming Jakobsen holdt appell. Askerpoeten og Tom Frost stod for fantastiske kulturelle innslag.

Asker kommune og organisasjonene vil takke de som gjorde en innsats fra scenen og de fremmøtte som gjorde det til en fin markering med mulighet for refleksjon og ettertanke.

Benytt gjerne muligheten til å minnes de døde på nettsiden International Overdose Awareness Day