Program for markering av Verdens overdosedag torsdag 31. august 2017

Asker kommune vil markere Verdens overdosedag med aktiviteter i perioden mandag 28. august til og med lørdag 2. september.

 Bilde av telys

Torsdag 31. august:

Scene ved Asker kulturhus

 • Appeller
 • Musikk og diktlesing
 • Stands: Asker kommune; Psykisk helse- og rustjenester, Ambulansetjenesten, Brannvesenet med "Trygg hjemme", Recoveryverkstedet i Asker, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), LAR-nett Norge, Kirkens Feltarbeid, A-larm og Grindestua (brukerstyrt rusfri møteplass)

Arrangementet starter klokken 16.00 og avsluttes klokken 18.00.

Gatekapellet, Torvveien

 • Lystenning
 • Prest fra Varmestua vil være tilstede

Arrangementet starter klokken 16.30 og avsluttes klokken 18.00.

Mandag 28. august til lørdag 2. september:

Varmestua, Kirkeveien 224

Hjerte- og lungeredningskurs (HLR-kurs) for besøkende på Varmestua

 • Feltsykepleien i Asker kommune holder kursene

Arrangeres på dagene 28., 29., 31. august og 1. september fra klokken 12.30. Ingen påmelding.

Kunnskapssenteret i Asker

Fagmøte for alle

 • Foredrag av Jørgen Bramness - Seniorforsker ved Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet på Hamar
 • Tittel: «Tryggere rusmiddelbruk»
 • Adresse: Drammensveien 915, 1383 Asker

Arrangementet er onsdag 30. august, fra klokken 09.00 til 11.00. Påmelding til bente.ofsti@asker.kommune.no

HLR-kurs for ansatte i lavterskeltiltak

 • Ambulansetjenesten i Asker holder kurset
 • Begrenset antall plasser

Arrangementet er onsdag 30. august. Påmelding til bente.ofsti@asker.kommune.no

Se også Facebooksiden til Verdens overdosedag.