Program for markering av verdens overdosedag onsdag 31. august 2016

Asker kommune vil markere verdens overdosedag med aktiviteter i perioden mandag 29. august til og med onsdag 7. september.

 Bilde av telys

Onsdag 31. august:

Scene ved Asker kulturhus

 • Appeller
 • Musikk og diktlesing
 • Stands: Asker kommune; Psykisk helse- og rustjenester, Ambulansetjenesten, Recoveryverkstedet i Asker, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), LAR-nett Norge, Kirkens Feltarbeid, A-larm og Grindestua

Arrangementet starter klokken 16.00 og avsluttes klokken 18.00.

Gatekapellet, Torvveien

 • Minnestund og lystenning
 • Prest fra Varmestua vil være tilstede

Arrangementet starter klokken 16.30 og avsluttes klokken 17.30.

Mandag 29. august til onsdag 7. september:

Varmestua, Kirkeveien 224

 • Hjerte- og lungeredningskurs (HLR-kurs) for besøkende på Varmestua
 • Feltsykepleien i Asker kommune holder kursene

Arrangeres på dagene 29.,30. august, 1., og 2. september fra klokken 12.30. Ingen påmelding.

Mestringshuset, Erteløkka 3

 • Fagmøte for alle
 • Foredrag av Stian Biong
 • Tittel: «Den psykososiale helsens betydning for overdoser - funn fra kvalitative studier»

Arrangementet er onsdag 7. september, fra klokken 09.00 til 11.00. Påmelding til bente.ofsti@asker.kommune.no

 • HLR-kurs for ansatte i lavterskeltiltak
 • Ambulansetjenesten i Asker holder kurset
 • Begrenset antall plasser

Arrangementet er onsdag 7. september. Påmelding til bente.ofsti@asker.kommune.no