Hvor mye du skal betale for langtidsplass i sykehjem beregnes individuelt ut fra den enkeltes økonomi.

Betaling skjer etter regler fastsatt av Helse - og omsorgsdepartementet i ”Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.”

Beregning

Som grunnlag for beregningen må du fylle ut et skjema om inntektsforhold, dette legges ved når langtidsoppholdet tildeles. Beregningen gjøres på bakgrunn av dine forhåndsstipulerte månedlige inntekter, eventuelt årsinntekt.

Av inntekter inntil Folketrygdens grunnbeløp (G), fratrukket et fribeløp på kr 7 000 per år kreves det betalt 75 %. Av inntekter utover Folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.

Har du spørsmål som gjelder betaling for fast plass på sykehjem kontakt Tjenestetildelingen, Brukertorget.