Helgetun bofellesskap

Kontaktinfo

Telefon
32278325
Besøksadresse
Bjørnstadstubben 20
3480 Filtvet
Vis i kart
Helgetun bofellesskap

Helgetun bofellesskap har 8 leiligheter for personer med demens sykdom som har behov for hjelp gjennom døgnet. Vi har boliger med heldøgnsbemanning og felles kost- og vaskeritjeneste.

Reis kollektivt

Buss: Buss 85 fra Sætre bussterminal til stoppet Tårnhuset. Fra Tårnhuset er det rundt tre minutter å gå. Se Ruter for avganger.

Ta kontakt for å vurdere ditt omsorgsbehov

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, kommer vi på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.  
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet  under(krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med        Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00 eller  

Kontaktskjema

Pårørendestøtte

Tilbud og tjenester i kommunal og privat regi til pårørende av personer med behov for tunge omsorgsoppgaver. Veiledning og opplæring.

Øvrig kontaktinformasjon

Jan Frisk

Virksomhetsleder