Holmentunet bo- og omsorgssenter (tidligere Torstadtunet omsorgsbolig )

Ønsker du å besøke bo- og omsorgssentrene våre?

Her finner du oppdatert informasjon
Holmentunet bo- og omsorgssenter

Kontaktinfo

Telefon
66 75 50 70
Besøksadresse
Torstadveien 22
1396 Billingstad
Vis i kart
Holmentunet bo- og omsorgssenter

Holmentunet bo- og omsorgssenter har 32 boliger med heldøgnsbemanning.

Reis kollektivt

Buss: Buss nummer 270 fra Asker stasjon. Det er noe avstand fra nærmeste bussholdeplass til Holmentunet. Se Ruter for avganger.

Ta kontakt for å vurdere ditt omsorgsbehov

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, kommer vi på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.  
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet  under(krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med        Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00 eller  

Kontaktskjema

Pårørendestøtte

Tilbud og tjenester i kommunal og privat regi til pårørende av personer med behov for tunge omsorgsoppgaver. Veiledning og opplæring.

Øvrig kontaktinformasjon

Toril Ellinor Fjellseth

Virksomhetsleder