Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Nå kan du avtale besøkstid hos oss digitalt

Du kan fremdeles ringe for å avtale når du ønsker å komme på besøk, men alternativt kan du bruke vår digitale løsning for å gjøre avtale om besøkstid.

Her finner du vår digitale besøkstid-løsning.
Knivsfjell bofellesskap

Kontaktinfo

Telefon
32 27 83 22
Besøksadresse
Knivsfjellveien 8
3490 Klokkarstua
Vis i kart
Knivsfjell bofellesskap

Knivsfjell bofellesskap har 8 leiligheter for personer med demens som har behov for hjelp gjennom døgnet. Vi har boliger med heldøgnsbemanning, og felles kost- og vaskeritjeneste.

Reis kollektivt

Buss: Buss nummer 86 fra Sætre bussterminal til stoppet Hurum rådhus. Fra Hurum rådhus er det rundt 10 minutter å gå. Se Ruter for avganger.

Ta kontakt for å vurdere ditt omsorgsbehov

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, kommer vi på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.  
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss: 

Kontaktskjema

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00 eller

Pårørendestøtte

Tilbud og tjenester i kommunal og privat regi til pårørende av personer med behov for tunge omsorgsoppgaver. Veiledning og opplæring.

Øvrig kontaktinformasjon

Jan Frisk

Virksomhetsleder