Solgården bo- og omsorgssenter

Kontaktinfo

Telefon
66 90 99 88
Besøksadresse
Kirkeveien 104
1384 Asker
Vis i kart
Solgården bo- og omsorgssenter

Solgården bo- og omsorgssenteret har 69 langtidsplasser for personer med demens sykdom. Bo- og omsorgssenteret har også 8 korttidsplasser, og et dagaktivitetstilbud med plass til 15 hjemmeboende personer med demens sykdom. 

Reis kollektivt

Buss: Buss nummer 270 fra Asker busstasjon til stoppested. Se Ruter for avganger.

Til fots: ca 26 minutter fra Asker togstasjon.

Ta kontakt for å vurdere ditt omsorgsbehov

Kontakt oss ved å sende inn skjema

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Sansehagen stimulerer fysisk aktivitet 

Sansehagen er et sted for fysisk aktivitet, hverdagsmestring, et sted som gir gode sanseinntrykk og gode øyeblikk.

Innganger

Pårørendestøtte

Tilbud og tjenester i kommunal og privat regi til pårørende av personer med behov for tunge omsorgsoppgaver. Veiledning og opplæring.

Øvrig kontaktinformasjon

Susanne Wollasch

Virksomhetsleder heldøgn1