Bruk av iPad som styrings- og motivasjonssystem

Innganger

Resultater

Selvstendighet, aktivitetsnivå, igangsettingsferdigheter, effekt og kvalitet, adaptiv fungering og psykisk helse, brukermedvirkning.

Atferdsanalyse

Analyse av funksjoner, atferdsanalytiske metoder og atferdsavtaler.

Kontakt iPad-prosjektet

Yvonne Milanes

Prosjektleder