Kurs og tjenester

Prosjektet ”Bruk av iPad som styrings- og motivasjonssystem” har som formål å informere og øke kunnskap om bruk av apper i tjenestene til personer med hjelpebehov.

Kurs og tjenester

Vi tilbyr en kurspakke eller enkeltkurs etter avtale. For mer informasjon,

Dersom man er interessert i bistand for å implementere et individuelt tilrettelagt styrings- og motivasjonssystem anbefaler vi kurspakken. Den består av: Kurs med undervisning og opplæring, hospitering, workshop, bistand til analyser, kartlegging og igangsettelse.

Kort om prosjektet

Prosjektet er basert på praktisk utprøving av velferdsteknologiske løsninger. I studien er det testet ut ulike betingelser med hjelp av et AB-design og N=5. Det er foretatt målinger og innhentet data for å undersøke hva som ga best betingelser i forhold til indikatorer som ses på som sentrale for god livskvalitet. Det er benyttet kjente evidensbaserte metoder og metodene er implementert i velferdsteknologi.

Den nyutviklede metoden er gitt navnet apporganiserte atferdsavtaler. Effekten av metoden er evaluert og sammenliknet med vanlige tjenester.

Indikatorene det ble tatt mål av var:

  • selvstendighet
  • aktivitetsnivå
  • igangsettingsferdigheter
  • effekt og kvalitet av tjenester
  • adaptiv fungering og psykisk helse
  • brukermedvirkning og deltakelse knyttet til egen hverdag.

Resultatene er entydige og viser at studiens betingelse B, som var intervensjon med apporganiserte atferdsavtaler, skårer best på samtlige indikatorer. Studiens betingelse A, baseline hvor det ble gitt ordinære vedtaksbaserte tjenester, skårer lavt på alle indikatorene. Dette skjer selv om det er tilrettelagt slik at deltakerne har mulighet til å få den hjelpen de ønsker selv.