Adaptiv fungering og psykisk helse

Adaptiv fungering og psykisk helse

Vineland II ble benyttet som kartleggingsverktøy for å vurdere adaptiv fungering (tilpasningsevner). Vineland II vurderer et individs tilpasningsevner innen sentrale områder i livet; kommunikasjon, dagligdagse ferdigheter og sosialisering. Det er også en egen vurdering for maladaptiv atferd/mistilpasning.

Til enhver alder er det visse ferdigheter som kreves innen hjem, virke og samfunn. Å vite mer om personens adaptive ferdigheter, gjør oss bedre i stand til å finne ut av spesielle behov personen har. For mer informasjon les evalueringsrapporten.

Resultater fra skåringen av Vineland II vises i figurer under.

Graf av adaptiv fungering og psykisk helse
På stolpediagrammet over presenteres råskåre for hver subdomene under de ulike betingelsene. Råskåren for deltakerne er summert for hvert område. Diagrammet indikerer en bedring av samtlige råskåredata innen alle subdomener som følge av intervensjonsbetingelsene. Størst er forbedringen innen delområdene mestring, interpersonlig samhandling og huslige aktiviteter.

 

graf adaptiv fungering
På stolpediagrammet over presenteres gjennomsnittlig råskåre for maladaptiv atferd under studiens to betingelser. Diagrammet viser at råskåren mer enn halveres under intervensjonsbetingelsene med apporganiserte atferdsavtaler. Maladaptiv atferd ansees som en indikator på psykisk helse.