Aktivitetsnivå

Aktivitetsnivå

Aktivitetsnivået til deltakerne ble målt i antall gjennomførte oppgaver per døgn. I tillegg til oppgaver som er utført selvstendig er det målt antall bistandsoppgaver. Bistandsoppgaver innebærer de oppgaver deltaker initierer selvstendig, men hvor deltaker har mulighet til å motta definert bistand av personal til oppgaveløsning. Oppgavene hadde definerte kriterier, les evalueringsrapport for mer informasjon. Det er målt samme antall oppgaver under baseline som under intervensjon.

Resultatene fra måling av aktivitetsnivå vises i figur under. Alle deltakerne har en vesentlig økning i antall gjennomførte oppgaver.

Aktivitetsnivå
På stolpediagrammet over fremstilles aktivitetsnivået under studiens betingelser. Deltakerne kunne i gjennomsnitt utføre 19,5 oppgaver per døgn. Under baseline utførte deltakerne i gjennomsnitt 8,5 % av oppgavene per døgn. Dette betyr at deltakerne gjennomførte 1,7 av de planlagte oppgavene (av 19,5 oppgaver) på avtaleplan. Under intervensjon gjennomførte deltakerne i gjennomsnitt 90,8 % oppgaver per plan. Dette tilsvarte at deltakerne gjorde 18,1 oppgaver per plan.