Igangsettingsferdigheter

Igangsettingsferdigheter

Alle oppgaver hadde starttidspunkt og var beskrevet med kriterier. Kriteriene var detaljerte og delt inn i oppgaveledd. For mer informasjon les evalueringsrapporten. Det ble presentert samme antall oppgaver per døgn under baseline og intervensjon.

Resultatene for igangsatte oppgaver vises i figur under.

graf igangsettingsferdigheter
På stolpediagrammet over presenteres igangsetting av oppgaver under de ulike betingelsene av studien. Deltakerne igangsatte gjennomsnittlig 18,1 % av oppgavene pr døgn under baseline. Under intervensjonen, igangsatte deltakerne i snitt 96,4 % av oppgavene pr døgn.