Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Igangsettingsferdigheter

Igangsettingsferdigheter

Alle oppgaver hadde starttidspunkt og var beskrevet med kriterier. Kriteriene var detaljerte og delt inn i oppgaveledd. For mer informasjon les evalueringsrapporten. Det ble presentert samme antall oppgaver per døgn under baseline og intervensjon.

Resultatene for igangsatte oppgaver vises i figur under.

graf igangsettingsferdigheter
På stolpediagrammet over presenteres igangsetting av oppgaver under de ulike betingelsene av studien. Deltakerne igangsatte gjennomsnittlig 18,1 % av oppgavene pr døgn under baseline. Under intervensjonen, igangsatte deltakerne i snitt 96,4 % av oppgavene pr døgn.