Selvstendighet

Selvstendighet innebærer at deltakerne på egenhånd initierer og gjennomfører oppgaver selvstendig. Oppgavene hadde kriterier, og for mer informasjon kan evalueringsrapporten leses. Det ble presentert samme antall selvstendige oppgaver per døgn under baseline og intervensjon.

Resultatene for selvstendighet vises i figuren under. Alle deltakerne hadde en vesentlig økning i antall gjennomførte selvstendige oppgaver fra baseline (A) til intervensjon (B). Økningen er på 1217%

graf
På stolpediagrammet over fremstilles selvstendige oppgaver under studiens betingelser. Deltakerne kunne i snitt gjennomføre 8,8 selvstendige oppgaver pr døgn. Under baseline gjennomførte deltakerne i gjennomsnitt 6,6 % av de selvstendige oppgavene pr døgn. Dette tilsvarte 0,6 selvstendige oppgaver pr døgn. Under intervensjonen, gjennomførte deltakerne gjennomsnittlig 89,3 % oppgaver selvstendig pr døgn, noe som tilsvarte 7,9 oppgaver pr døgn.