Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Har du helseutfordringer og ønsker å endre levevaner?

Illustrasjonbilde med trær.

Kort fortalt

Frisklivstilbudet i Asker kommune tilbyr trening, aktiviteter og kurs for voksne som trenger hjelp til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk/snus, i tillegg til psykiske belastninger og utfordringer med søvn og alkohol.

Hos Frisklivssentralen kan du få både individuell oppfølging og aktiviteter i gruppe:

 • Frisklivsresept -  for deg som ønsker strukturert oppfølging på en eller flere av levevaneområdene nevnt ovenfor.
 • Frisklivstrening - for deg som ønsker trening i gruppe tilpasset ulike nivåer.
 • Frisklivskurs - kurs i gruppe som krever egen påmelding.

Frisklivskurs

Kursene våre holdes på ulike steder i kommunen, både i nord, sør og midt. Vi legger ut informasjon om dette når det nærmer seg oppstart for de enkelte kursene.

Alle kursene har fast pris på 300 kroner, bortsett fra kursene om Tobakksfri, KOLS og Diabetes, som alle er gratis.

Dette er frisklivsresept

En "Frisklivsresept" er en strukturert og tilpasset oppfølging over 12 uker for personer over 18 år, og består av både individuell veiledning og mulighet for gruppebasert aktivitet/trening.

 • Frisklivsresept er for deg som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom, og som har ønske om hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.
 • I samarbeid med deg setter vi opp mål og lager en plan for oppfølging og hvordan du kan fortsette aktiviteter etter oppfølgingsperioden.
 • Du kan få oppfølging på fysisk aktivitet, kosthold og tobakk/snus. Vi kan ved behov også gi støtte og veiledning ved psykiske belastninger, søvnvansker og risikofylt alkoholbruk.
 • Snakk med legen din om "Frisklivsresept" eller ta direkte kontakt med oss. 

Få mer energi med frisklivstrening

Frisklivstreningen foregår i gruppe både innendørs og ute i naturen. Nivået er tilpasset deltakerne i gruppa. Hensikten med treningen er å bedre kondisjon, styrke, balanse, og bevegelighet, og at du skal få mer overskudd og oppleve sosialt samvær.

Frisklivstreningen har fokus på ressurser og mestring, og hvordan du kan fortsette med aktivitet etter oppfølgingsperioden.

Tobakksfri - kurs for deg som vil slutte å røyke eller snuse.

"Tobakksfri" er et prosjekt hvor deltakerne kan motta gratis legemidler ved å delta på røykesluttkurs. Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet og går over seks ganger.

De tre første møtene er forberedelse til røykeslutt, mens de tre neste er opprettholdelse og fokus på motivasjon. Mange opplever at det er lettere å bli nikotinfrie sammen med andre.

Kurs settes opp fortløpende.

For mer informasjon om kursdatoer og påmelding, se kontaktinfo nederst på nettsiden.

Fem grep for økt hverdagsglede

Kurset gir inspirasjon og verktøy til de fem viktigste grepene som forskningen viser at kan bidra til å gi deg mer hverdagsglede, å styrke fysisk og psykisk helse, og å øke livskvaliteten.

Gjennom kursdagene vil du få innsikt i fem viktige grep for økt hverdagsglede

 • å være oppmerksom
 • å være aktiv
 • å fortsette å lære
 • å knytte bånd
 • å gi

Kurset er går over seks ganger og holdes på den digitale plattformen Zoom.

Kursstart 3. mars

Kontaktperson: Nina Mikkelsen, telefon 902 71 940

For mer informasjon om kursdatoer og påmelding, se kontaktinfo nederst på nettsiden.

Bra mat for bedre helse

Kurset er egnet for alle som ønsker inspirasjon til mat i hverdagen, oppfriskning av kunnskap og motivasjon til å gjøre endringer. Kurset går over fem ganger og holdes i Heggedal.

Kursstart: etter påske (dato foreløpig ikke avklart) 

Kontaktperson: Randi Høghaug tlf. 474 51 007

Kurset er utviklet av Helsedirektoratet med fokus på inspirasjon til sunnere kosthold. Målet er å øke deltakernes kunnskap om kosthold og bidra til endrede matvaner gjennom små steg som kan utgjøre en stor forskjell. 

For mer informasjon om kursdatoer og påmelding, se kontaktinfo nederst på nettsiden.

Sliter du med søvnen?

Søvnkurset “Sov godt” er for deg som sliter med å sovne, sover urolig og / eller våkner for tidlig flere ganger i uken, og opplever at dette går utover hverdagen.

Kurset går over fem ganger, og holdes på den digitale plattformen Zoom.

Kursstart etter påske (dato ikke avklart)   

Kontaktperson: Ingrid Berge Storruste, telefon 481 03 764

Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet.

For mer informasjon om kursdatoer og påmelding, se kontaktinfo nederst på nettsiden.

Kostholdskurs for kronikergrupper

Mål med kurset er å øke kunnskap om kosthold og å bidra til endrede matvaner gjennom små steg som kan utgjøre en stor forskjell.

Kurset går over fem ganger og holdes på Teglen, Spikkestad.

Kursstart: 1.mars

Kontaktperson: Kristine Klægstad Moen, telefon 900 86 360

Kurset er basert på Helsedirektoratets Bra mat-kurs, og videreutviklet av ernæringsfysiologer med fokus på inspirasjon til sunnere kosthold for kronikere.

For mer informasjon om kursdatoer og påmelding, se kontaktinformasjon nederst på nettsiden.

Kurs for deg med KOLS eller Diabetes

Disse kursene er mestringskurs for personer med henholsdvis diabetes og KOLS og avholdes hvert halvår i samarbeid med Bærum sykehus og Bærum kommune. Kursene går over to hele dager og er gratis.

 • Diabeteskurs – Planlegges gjennomført i løpet av våren, kanskje digitalt.
 • Kolskurs – utsatt til juni
 • Kontaktperson: Ellen Aure Skogedal tlf. 482 62 497

For mer informasjon om kursdatoer og påmelding, se kontaktinfo nederst på nettsiden.

Livstyrketrening

Kurset retter seg mot deg fra 18-67 år som opplever langvarige helseutfordringer, f.eks. smerter i kroppen, stress, indre uro, dårlig selvbilde eller følelse av sårbarhet. Trening i oppmerksomt nærvær/mindfulness er sentralt.

Kurset går over 10 ganger og holdes i Asker.

Kontaktperson: Ingrid Berge Storruste telefon 481 03 764

For mer informasjon om kursdatoer og påmelding, se kontaktinfo nederst på nettsiden.

Ta kontakt med oss

Sone nord (tidligere Asker)

Besøksadresse: Nordre Bondi gård, Fredtunveien 25.

For mer informasjon om kursdatoer og påmelding, ta kontakt med eller 

 • Ingrid Berge Storruste, frisklivsveileder
  Telefon: 481 03 764/66 90 92 60
  E-post: 
 • Randi Høghaug, frisklivsveileder
  Telefon: 474 51 007/66 90 92 60
  E-post: 
 • Kaja Brun Erichsen, frisklivsveileder
  Telefon: 902 92 457/66 90 92 60
  E-post: 

Sone midt og sør (Tidligere Røyken, Hurum og Heggedal)

Besøksadresse: Røykenbadet, Bassengveien 1

 • Ellen Aure Skogedal, frisklivsveileder
  Telefon: 48 26 24 97
  E-post:
 • Nina Mikkelsen, frisklivsveileder
  Telefon: 902 71 940
  E-post:
 • Gyri Skoglund, frisklivsveileder
  Telefon: 911 89 048
  E-post:
 • Kristine Klægstad Moen
  Telefon: 959 79 483
  E-post:

Frisklivstrening for barn og unge

Vi har også ulike kurs for barn og unge mellom 6 og 16 år.
Les mer om frisklivstilbudet for barn og unge.