Har du helseutfordringer og ønsker å endre levevaner?

Illustrasjonbilde med trær.

Kort fortalt

Frisklivstilbudet i Asker kommune tilbyr trening, aktiviteter og kurs for voksne som trenger hjelp til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk/snus, i tillegg til psykiske belastninger og utfordringer med søvn og alkohol.

Hos Frisklivssentralen kan du få både individuell oppfølging og aktiviteter i gruppe:

 • Frisklivsresept -  for deg som ønsker strukturert oppfølging på en eller flere av levevaneområdene nevnt ovenfor.
 • Frisklivstrening - for deg som ønsker trening i gruppe tilpasset ulike nivåer.
 • Frisklivskurs - kurs i gruppe som krever egen påmelding.

Frisklivskurs

Kursene våre holdes på ulike steder i kommunen, både i nord, sør og midt. Vi legger ut informasjon om dette når det nærmer seg oppstart for de enkelte kursene.

Alle kursene har fast pris på 300 kroner, bortsett fra kursene om Tobakksfri, KOLS og Diabetes, som alle er gratis.

Dette er frisklivsresept

En "Frisklivsresept" er en strukturert og tilpasset oppfølging over 12 uker for personer over 18 år, og består av både individuell veiledning og mulighet for gruppebasert aktivitet/trening.

 • Frisklivsresept er for deg som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom, og som har ønske om hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.
 • I samarbeid med deg setter vi opp mål og lager en plan for oppfølging og hvordan du kan fortsette aktiviteter etter oppfølgingsperioden.
 • Du kan få oppfølging på fysisk aktivitet, kosthold og tobakk/snus. Vi kan ved behov også gi støtte og veiledning ved psykiske belastninger, søvnvansker og risikofylt alkoholbruk.
 • Snakk med legen din om "Frisklivsresept" eller ta direkte kontakt med oss. 

Få mer energi med frisklivstrening

Frisklivstreningen foregår i gruppe både innendørs og ute i naturen. Nivået er tilpasset deltakerne i gruppa. Hensikten med treningen er å bedre kondisjon, styrke, balanse, og bevegelighet, og at du skal få mer overskudd og oppleve sosialt samvær.

Frisklivstreningen har fokus på ressurser og mestring, og hvordan du kan fortsette med aktivitet etter oppfølgingsperioden.

Tobakksfri - kurs for deg som vil slutte å røyke eller snuse

Tenker du på å slutte å røyke?

Den mest effektive metoden for røykeslutt er å kombinere legemidler og veiledning. Nå tilbyr helsemyndighetene gratis legemidler til røykeslutt.

Hvem?

Personer som røyker daglig og som bor i Asker kommune.

Hva?

Gratis, godkjente legemidler til røykeslutt i inntil 12 uker i kombinasjon med gratis kurs eller veiledning i Asker kommune. Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet og er et gruppebasert kurs med inntil 15 deltakere. 

Ønsker du å slutte å snuse, så kan du få gratis veiledning eller kurs, men du får dessverre ikke gratis legemidler.

Hvor?

Friskliv, læring og mestring arrangerer gratis røykeslutt i Festsalen på Røykenbadet, Bassengveien 1, Røyken.

Kursdag 1: mandag 11. oktober kl. 13.00 – 15.00

Kursdag 2: mandag 18.oktober kl. 13.00 – 15.00

Kursdag 3: mandag   1. november kl. 13.00 – 15.00

Kursdag 4: mandag   8. november kl. 13.00 – 15.00

Kursdag 5: mandag 15. november kl. 13.00 – 15.00

Kursdag 6: Oppfølgingsdag mandag 6. desember kl. 13.00 – 15.00

Gratis, godkjente legemidler til røykeslutt i inntil 12 uker i kombinasjon med gratis veiledning/kurs. Du kalles inn til individuell forberedende samtale i forkant av kurset. De tre første kursdagene blir forberedelse til røykeslutt og de tre neste motivasjon til å forbli røykfri. Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Påmelding

 • Ellen.aure.skogedal@asker.kommune.no,  tlf. 482 62 497.
 • Marlin.andrea.solbakken@asker.kommune.no, tlf. 469 58 073.

Kursledere

Marlin Andrea Solbakken og Ellen Aure Skogedal. 

Fem grep for økt hverdagsglede

Kurset gir inspirasjon og verktøy til de fem viktigste grepene som forskningen viser at kan bidra til å gi deg mer hverdagsglede, å styrke fysisk og psykisk helse, og å øke livskvaliteten.

Gjennom kursdagene vil du få innsikt i fem viktige grep for økt hverdagsglede

 • å være oppmerksom
 • å være aktiv
 • å fortsette å lære
 • å knytte bånd
 • å gi

Kurset går over seks ganger og holdes på Nordre Bondi gård, Fredtunveien 25. Kursstart 3. november 2021: 

 • Kursdag 1: 3. november kl. 12.30 – 14.30
 • Kursdag 2: 17. november kl. 12.30 – 14.30
 • Kursdag 3: 24. november kl. 12.30 – 14.30
 • Kursdag 4: 1. desember kl. 12.30 – 14.30
 • Kursdag 5: 8. desember kl. 12.30 – 14.30
 • Kursdag 6: 15. desember kl. 12.30 – 14.30

Pris 

Kursavgift kr. 300,- for hele kurset, betales første kursøkt (kort/vipps).

Påmelding 

 • Nina Mikkelsen tlf. 90 27 19 40, Nina.mikkelsen@asker.kommune.no
 • Ingrid Berge Storruste tlf. 48 10 37 64, Ingrid.berge.storruste@asker.kommune.no
Bra mat for bedre helse

Kurset er egnet for alle som ønsker inspirasjon til mat i hverdagen, oppfriskning av kunnskap og motivasjon til å gjøre endringer. 

Kurset er utviklet av Helsedirektoratet med fokus på inspirasjon til sunnere kosthold. Målet er å øke deltakernes kunnskap om kosthold og bidra til endrede matvaner gjennom små steg som kan utgjøre en stor forskjell. 

Kurset går over 4 ganger og holdes på Nordre Bondi gård, Fredtunveien 25.

Kursstart

 • Kursdag 1: tirsdag 12. oktober kl. 13.00 – 15.00: Velkommen til kurs! Introduksjon og vaner
 • Kursdag 2: tirsdag 19. oktober kl. 13.00 – 15.00: Må det søte liv smake søtt?
 • Kursdag 3: tirsdag 26. oktober kl. 13.00 – 15.00: Fett og proteiner
 • Kursdag 4: tirsdag 2. november kl. 13.00 – 15.00: Veien videre

Kursholdere

Astrid Grette og Randi Høghaug. 

Sted

Nordre Bondi gård, Fredtunveien 25.

Gratis parkering i 4 timer på parkeringen høyre side i starten av Fredtunveien- (5 minutter å gå). Husk å registrere reg.nr. på automat.

Kursavgift

Kursavgift: kr. 300,- for hele kurset, betales første kursøkt (Vipps).

Påmelding

Påmelding med navn, telefonnummer og e-post innen 5. oktober til frisklivssentralen@asker.kommune.no.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med Randi Høghaug på 474 51 007. 

Sliter du med søvnen?

Opplever du søvnvansker som går ut over hverdagen, og ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter?

Friskliv Asker arrangerer søvnkurs for deg over 18 år som enten

 • sliter med å sovne om kvelden
 • sover urolig
 • våkner for tidlig flere ganger i uken - og opplever at dette går ut over hverdagen

Kurset «Sov godt» er utarbeidet av Helsedirektoratet, og består av fire samlinger på 1,5 timer. Det vil også blir arrangert en oppfølgingsdag etter kursslutt. 

Sted

Nordre Bondi gård, Fredtunveien 25

Tidspunkt

1.       kursdag: onsdag 3. november kl. 9.30 – 11.00

2.       kursdag: onsdag 17. november kl. 9.30 – 11.00

3.       kursdag: onsdag 24. november kl. 9.30 – 11.00

4.       kursdag: onsdag 1. desember kl. 9.30 – 11.00

Kursavgift

Kursavgiften kr. 300,- betales første kursøkt (kort/vipps).

Påmelding

Påmelding direkte til kursholderne innen 29. oktober.

Kursholdere

 • Nina Mikkelsen tlf. 90 27 19 40, Nina.mikkelsen@asker.kommune.no
 • Ingrid Berge Storruste tlf. 48 10 37 64, Ingrid.berge.storruste@asker.kommune.no

 

Kostholdskurs for kronikergrupper

Målet med kurset er å øke kunnskap om kosthold og å bidra til endrede matvaner gjennom små steg som kan utgjøre en stor forskjell.

Kontaktperson

Ragnhild Sofie Tranvåg Brønmo tlf. 900 86 360, Ragnhild.bronmo@asker.kommune.no

Kurset er basert på Helsedirektoratets Bra mat-kurs, og videreutviklet av ernæringsfysiologer med fokus på inspirasjon til sunnere kosthold for kronikere.

Kurs for deg med KOLS eller Diabetes

Disse kursene er mestringskurs for personer med henholdsvis diabetes og KOLS og avholdes hvert halvår i samarbeid med Bærum sykehus og Bærum kommune. Kursene går over to hele dager og er gratis.

 • Diabeteskurs – Planlegges gjennomført vinteren 2022. 
 • Kolskurs – Planlegges gjennomført våren 2022

Kontaktperson

Ellen Aure Skogedal tlf. 482 62 497. 

Livstyrketrening

Kurset retter seg mot deg fra 18-67 år som opplever langvarige helseutfordringer, f.eks. smerter i kroppen, stress, indre uro, dårlig selvbilde eller følelse av sårbarhet. Trening i oppmerksomt nærvær/mindfulness er sentralt.

Kurset går over 10 ganger og holdes i Asker.

Kontaktperson

 • Monica Slinning, telefon 948 15 926
 • Ingrid Berge Storruste telefon 481 03 764

Les mer om livsstyrketrening her.  

Ta kontakt med oss

Sone nord (tidligere Asker)

Besøksadresse: Nordre Bondi gård, Fredtunveien 25.

For mer informasjon om kursdatoer og påmelding, ta kontakt med frisklivssentralen@asker.kommune.no eller 

Sone midt og sør (Tidligere Røyken, Hurum og Heggedal)

Besøksadresse: Røykenbadet, Bassengveien 1

Brosjyre for nedlasting / utskrift

Her finner du frisklivsbrosjyren. Den kan du laste ned og skrive ut.

Frisklivstrening for barn og unge

Vi har også ulike kurs for barn og unge mellom 6 og 16 år.
Les mer om frisklivstilbudet for barn og unge.

Trenger du et tilbud på dagtid?

Er du helt eller delvis utenfor arbeidslivet og vil ha mer ut av dagene? Da kan kanskje Aktiv på dagtid være noe for deg. Les mer om tilbudet her