Har du helseutfordringer og ønsker å endre levevaner?

Kort fortalt

Frisklivssentralen i Asker kommune har som mål å tilby trening, aktiviteter og kurs for voksne som trenger hjelp til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, søvn og tobakk.

Du kan få individuell oppfølging eller delta i grupper.

Hos Frisklivssentralen kan du få både individuell oppfølging og aktiviteter i gruppe:

 • Frisklivsresept for deg som trenger individuell trening og oppfølging.
 • Frisklivstrening for deg som ønsker oppfølging i gruppe med flere.
 • Frisklivskurs er kurs i gruppe som krever egen påmelding.

Dette er frisklivsresept

En "Frisklivsresept" er et individuelt oppfølgingstilbud til deg som har behov for å endre levevaner på bakgrunn av helseutfordringer. I samarbeid med deg setter vi mål og lager en plan for oppfølging og hvordan du kan fortsette aktivitetene etter at oppfølgingsperioden er over.

Tilbudet gis for 12 uker om gangen.

Snakk med legen din om "Frisklivsresept" eller ta direkte kontakt med oss. 

Sånn får du frisklivstrening

Frisklivstreningen foregår i gruppe både innendørs og ute i naturen. Nivået er tilpasset deltakerne i gruppa. Hensikten med treningen er å bedre kondisjon, styrke, balanse, og bevegelighet, og at du skal få mer overskudd og oppleve sosialt samvær.

Frisklivstreningen har fokus på ressurser og mestring, og hvordan du kan fortsette med aktivitet etter oppfølgingsperioden.

Frisklivskursene

Frisklivskursene består av temaer om hverdagsglede, kosthold, søvn, tobakksfri, KOLS og diabetes. Kursene krever en egenandel på 300 kroner per kurs, hvis ikke det står noe annet. 

Sliter du med søvnen?

Søvnkurset "Sov godt" er utarbeidet av Helsedirektoratet og er for deg med søvnvansker som går ut over hverdagen, og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter.

Kurset går over fem ganger.

Bra mat for bedre helse

Kostholdskurset "Bra mat for bedre helse" er et inspirasjonskurs utviklet av Helsedirektoratet. Kurset passer godt for deg som ønsker tips og råd til hverdagsmaten, oppfriskning av matkunnskaper og et puff til å endre kosthold.

Kurset går over fem ganger.

Hverdagsglede

Kurset "Hverdagsglede" handler om hva som skaper gode hverdagsopplevelser, og hvordan det bidrar til en god psykisk helse. En slik endringsprosess handler om å bli bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen.

Gjennom kursdagene vil du få innsikt i fem viktige grep for økt hverdagsglede: Å være oppmerksom, å være aktiv, fortsette å lære, å knytte bånd, å gi.

Kurset går over seks ganger.

Tobakksfri

Ønsker du å slutte å røyke eller snuse? Det kan være litt enklere hvis du gjør det sammen med andre.

I første halvdel av kurset jobber du med å forberede deg mentalt på slutte å røyke eller snuse. I andre halvdel fokuserer du på hvordan du skal klare å opprettholde motivasjonen for å være tobakksfri.

Kurst går over seks ganger à to timer.

KOLS-kurs

Asker kommune holder kurs i samarbeid med Bærum kommune og Bærum sykehus 27. februar og 6. mars på Bærum sykehus.

For mer informasjon og påmelding ta kontakt med:

Sekretær på medisinsk poliklinikk, Bærum sykehus, telefon 76 80 99 89 eller Ellen Aure Skogedal i Asker kommune på telefon 482 62 497.

Diabeteskurs

Asker kommune holder kurs i samarbeid med Bærum kommune og Bærum sykehus med tema diabetes.

For mer informasjon og påmelding ta kontakt med Ellen Aure Skogedal i Asker kommune på telefon 482 62 497.

Frisklivstrening for barn og unge

Vi har også ulike kurs for barn og unge mellom 6 og 16 år. Les mer om frisklivstilbudet for barn og unge.

Ta kontakt med oss

Sone nord (tidligere Asker)

For mer informasjon om kursdatoer og påmelding, ta kontakt med eller 

 • Ingrid Berge Storruste, frisklivsveileder
  Telefon: 481 03 764/66 90 92 60
  E-post: 
 • Randi Høghaug, frisklivsveileder
  Telefon: 474 51 007/66 90 92 60
  E-post: 
 • Kaja Brun Erichsen, frisklivsveileder
  Telefon: 902 92 457/66 90 92 60
  E-post: 

Sone midt og sør (Tidligere Røyken og Hurum, og Heggedal)

 • Gyri Skoglund, frisklivsveileder
  Telefon: 911 89 048
  E-post:
 • Nina Mikkelsen, frisklivsveileder
  Telefon: 902 71 940
  E-post:
 • Ellen Aure Skogedal, frisklivsveileder
  Telefon: 48 26 24 97
  E-post: