Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Har du helseutfordringer og ønsker å endre levevaner?

Illustrasjonbilde v trær.

Kort fortalt

Frisklivssentralen i Asker kommune har som mål å tilby trening, aktiviteter og kurs for voksne som trenger hjelp til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, søvn og tobakk.

Du kan få individuell oppfølging eller delta i grupper.

Hos Frisklivssentralen kan du få både individuell oppfølging og aktiviteter i gruppe:

 • Frisklivsresept for deg som trenger individuell trening og oppfølging.
 • Frisklivstrening for deg som ønsker oppfølging i gruppe med flere.
 • Frisklivskurs er kurs i gruppe som krever egen påmelding.

Dette er frisklivsresept

En "Frisklivsresept" er en strukturert og tilpasset oppfølging over 12 uker for personer over 18 år, og består av både individuell veiledning og mulighet for gruppebasert aktivitet/trening.

 • Frisklivsresept er for deg som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom, og som har ønske om hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.
 • I samarbeid med deg setter vi opp mål og lager en plan for oppfølging og hvordan du kan fortsette aktiviteter etter oppfølgingsperioden.
 • Du kan få oppfølging på fysisk aktivitet, kosthold og tobakk/snus. Vi kan ved behov også gi støtte og veiledning ved psykiske belastninger, søvnvansker og risikofylt alkoholbruk.
 • Snakk med legen din om "Frisklivsresept" eller ta direkte kontakt med oss. 

Få mer energi med frisklivstrening

Frisklivstreningen foregår i gruppe både innendørs og ute i naturen. Nivået er tilpasset deltakerne i gruppa. Hensikten med treningen er å bedre kondisjon, styrke, balanse, og bevegelighet, og at du skal få mer overskudd og oppleve sosialt samvær.

Frisklivstreningen har fokus på ressurser og mestring, og hvordan du kan fortsette med aktivitet etter oppfølgingsperioden.

Frisklivstrening for barn og unge

Vi har også ulike kurs for barn og unge mellom 6 og 16 år.
Les mer om frisklivstilbudet for barn og unge.

Ta kontakt med oss

Sone nord (tidligere Asker)

For mer informasjon om kursdatoer og påmelding, ta kontakt med eller 

 • Ingrid Berge Storruste, frisklivsveileder
  Telefon: 481 03 764/66 90 92 60
  E-post: 
 • Randi Høghaug, frisklivsveileder
  Telefon: 474 51 007/66 90 92 60
  E-post: 
 • Kaja Brun Erichsen, frisklivsveileder
  Telefon: 902 92 457/66 90 92 60
  E-post: 

Sone midt og sør (Tidligere Røyken og Hurum, og Heggedal)

 • Ellen Aure Skogedal, frisklivsveileder
  Telefon: 48 26 24 97
  E-post:
 • Nina Mikkelsen, frisklivsveileder
  Telefon: 902 71 940
  E-post:
 • Gyri Skoglund, frisklivsveileder
  Telefon: 911 89 048
  E-post:
 • Marta Geisner, frisklivsveileder
  Telefon: 476 07 720
  E-post: