Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Har du helseutfordringer og ønsker å endre levevaner?

Illustrasjonbilde med trær.

Kort fortalt

Frisklivstilbudet i Asker kommune tilbyr trening, aktiviteter og kurs for voksne som trenger hjelp til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk/snus, i tillegg til psykiske belastninger og utfordringer med søvn og alkohol.

Hos Frisklivssentralen kan du få både individuell oppfølging og aktiviteter i gruppe:

 • Frisklivsresept -  for deg som ønsker strukturert oppfølging på en eller flere av levevaneområdene nevnt ovenfor.
 • Frisklivstrening - for deg som ønsker trening i gruppe tilpasset ulike nivåer.
 • Frisklivskurs - kurs i gruppe som krever egen påmelding.

Frisklivskurs

Kursene våre holdes på ulike steder i kommunen, både i nord, sør og midt. Vi legger ut informasjon om dette når det nærmer seg oppstart for de enkelte kursene.

Alle kursene har fast pris på 300 kroner, bortsett fra kursene om Tobakksfri, KOLS og Diabetes, som alle er gratis.

Dette er frisklivsresept

En "Frisklivsresept" er en strukturert og tilpasset oppfølging over 12 uker for personer over 18 år, og består av både individuell veiledning og mulighet for gruppebasert aktivitet/trening.

 • Frisklivsresept er for deg som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom, og som har ønske om hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.
 • I samarbeid med deg setter vi opp mål og lager en plan for oppfølging og hvordan du kan fortsette aktiviteter etter oppfølgingsperioden.
 • Du kan få oppfølging på fysisk aktivitet, kosthold og tobakk/snus. Vi kan ved behov også gi støtte og veiledning ved psykiske belastninger, søvnvansker og risikofylt alkoholbruk.
 • Snakk med legen din om "Frisklivsresept" eller ta direkte kontakt med oss. 

Få mer energi med frisklivstrening

Frisklivstreningen foregår i gruppe både innendørs og ute i naturen. Nivået er tilpasset deltakerne i gruppa. Hensikten med treningen er å bedre kondisjon, styrke, balanse, og bevegelighet, og at du skal få mer overskudd og oppleve sosialt samvær.

Frisklivstreningen har fokus på ressurser og mestring, og hvordan du kan fortsette med aktivitet etter oppfølgingsperioden.

Tobakksfri - kurs for deg som vil slutte å røyke eller snuse

Den mest effektive metoden for røykeslutt er å kombinere legemidler og veiledning. Nå tilbyr helsemyndighetene gratis legemidler til røykeslutt.

Hvem?

Personer som røyker daglig og som bor i Asker kommune.

Hva?

Gratis, godkjente legemidler til røykeslutt i inntil 12 uker i kombinasjon med gratis kurs eller veiledning i Asker kommune. Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet og er et gruppebasert kurs med inntil 10 deltakere.  

Hvor?

Friskliv Asker arrangerer gratis røykesluttkurs digitalt på Zoom. Kurset går over 6 tirsdager i tidsrommet 13.00 – 14.30 følgende datoer i 2021:

Kursdag 1: tirsdag 11. mai kl. 13.00 – 14.30

Kursdag 2: tirsdag 18. mai kl. 13.00 – 14.30

Kursdag 3: tirsdag 25. mai kl. 13.00 – 14.30

Kursdag 4: tirsdag   1. juni kl. 13.00 – 14.30      

Kursdag 5: tirsdag   8. juni kl. 13.00 – 14.30

Kursdag 6: tirsdag 15. juni kl. 13.00 – 14.30 

Kurset er lagt opp slik at de første to kursdagene fokuserer på forberedelse til røykeslutt. Sluttedato er omkring tredje kursdag.           

Påmelding med navn, tlf.nummer og e-post innen 4. mai 2021 til:

Fem grep for økt hverdagsglede

Kurset gir inspirasjon og verktøy til de fem viktigste grepene som forskningen viser at kan bidra til å gi deg mer hverdagsglede, å styrke fysisk og psykisk helse, og å øke livskvaliteten.

Gjennom kursdagene vil du få innsikt i fem viktige grep for økt hverdagsglede

 • å være oppmerksom
 • å være aktiv
 • å fortsette å lære
 • å knytte bånd
 • å gi

Kurset er går over seks ganger og holdes på den digitale plattformen Zoom.

Kursstart 3. mars

Kontaktperson: Nina Mikkelsen, telefon 902 71 940

For mer informasjon om kursdatoer og påmelding, se kontaktinfo nederst på nettsiden.

Bra mat for bedre helse

Kurset er egnet for alle som ønsker inspirasjon til mat i hverdagen, oppfriskning av kunnskap og motivasjon til å gjøre endringer. Kurset går over fem ganger og holdes i Heggedal.

Kursstart: etter påske (dato foreløpig ikke avklart) 

Kontaktperson: Randi Høghaug tlf. 474 51 007

Kurset er utviklet av Helsedirektoratet med fokus på inspirasjon til sunnere kosthold. Målet er å øke deltakernes kunnskap om kosthold og bidra til endrede matvaner gjennom små steg som kan utgjøre en stor forskjell. 

For mer informasjon om kursdatoer og påmelding, se kontaktinfo nederst på nettsiden.

Sliter du med søvnen?

Opplever du søvnvansker som går ut over hverdagen, og ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter?

Friskliv Asker arrangerer søvnkurs for deg over 18 år som enten:

 • sliter med å sovne om kvelden
 • sover urolig
 • våkner for tidlig flere ganger i uken - og opplever at dette går ut over hverdagen.

Kurset «Sov godt» er utarbeidet av Helsedirektoratet, og består av fire samlinger à to timer. Kurset er gratis og holdes digitalt på Zoom.

Tider og tema

Alle kursene foregår fra klokken 13. 00 - 15.00.

Onsdag 19. mai - Introduksjon, lære om søvn og søvnvansker

Onsdag 26. mai - Søvnvaner (egne og anbefalte) og stimuluskontroll

Onsdag 2. juni - Holdninger til søvn og søvnrestriksjon

Onsdag 9. juni - Oppsummering og veien videre

Påmelding

Meld deg på innen 14. mai til:

E-post:  

Mer informasjon:

Ingrid Berge Storruste
Telefon 48 10 37 64
E-post:

Nina Mikkelsen
Telefon 90 27 19 40
E-post:

Kostholdskurs for kronikergrupper

Mål med kurset er å øke kunnskap om kosthold og å bidra til endrede matvaner gjennom små steg som kan utgjøre en stor forskjell.

Kurset går over fem ganger og holdes på Teglen, Spikkestad.

Kursstart: 1.mars

Kontaktperson: Kristine Klægstad Moen, telefon 900 86 360

Kurset er basert på Helsedirektoratets Bra mat-kurs, og videreutviklet av ernæringsfysiologer med fokus på inspirasjon til sunnere kosthold for kronikere.

For mer informasjon om kursdatoer og påmelding, se kontaktinformasjon nederst på nettsiden.

Kurs for deg med KOLS eller Diabetes

Disse kursene er mestringskurs for personer med henholsdvis diabetes og KOLS og avholdes hvert halvår i samarbeid med Bærum sykehus og Bærum kommune. Kursene går over to hele dager og er gratis.

 • Diabeteskurs – Planlegges gjennomført i løpet av våren, kanskje digitalt.
 • Kolskurs – utsatt til juni
 • Kontaktperson: Ellen Aure Skogedal tlf. 482 62 497

For mer informasjon om kursdatoer og påmelding, se kontaktinfo nederst på nettsiden.

Livstyrketrening

Kurset retter seg mot deg fra 18-67 år som opplever langvarige helseutfordringer, f.eks. smerter i kroppen, stress, indre uro, dårlig selvbilde eller følelse av sårbarhet. Trening i oppmerksomt nærvær/mindfulness er sentralt.

Kurset går over 10 ganger og holdes i Asker.

Kontaktperson: Ingrid Berge Storruste telefon 481 03 764

For mer informasjon om kursdatoer og påmelding, se kontaktinfo nederst på nettsiden.

Ta kontakt med oss

Sone nord (tidligere Asker)

Besøksadresse: Nordre Bondi gård, Fredtunveien 25.

For mer informasjon om kursdatoer og påmelding, ta kontakt med eller 

 • Ingrid Berge Storruste, frisklivsveileder
  Telefon: 481 03 764/66 90 92 60
  E-post: 
 • Randi Høghaug, frisklivsveileder
  Telefon: 474 51 007/66 90 92 60
  E-post: 
 • Kaja Brun Erichsen, frisklivsveileder
  Telefon: 902 92 457/66 90 92 60
  E-post: 

Sone midt og sør (Tidligere Røyken, Hurum og Heggedal)

Besøksadresse: Røykenbadet, Bassengveien 1

 • Ellen Aure Skogedal, frisklivsveileder
  Telefon: 48 26 24 97
  E-post:
 • Nina Mikkelsen, frisklivsveileder
  Telefon: 902 71 940
  E-post:
 • Gyri Skoglund, frisklivsveileder
  Telefon: 911 89 048
  E-post:
 • Kristine Klægstad Moen
  Telefon: 900 86 360
  E-post:

Brosjyre for nedlasting / utskrift

Her finner du frisklivbrosjyren vår, og kan laste den ned og skrive ut.

Frisklivstrening for barn og unge

Vi har også ulike kurs for barn og unge mellom 6 og 16 år.
Les mer om frisklivstilbudet for barn og unge.