Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Kurs om diabetes type 2

Kort fortalt

Dette er et kurs for deg som har fått diagnosen diabetes type 2. Kurset går over to dager, og tar for seg temaer innen behandling, kosthold og fysisk aktivitet.

På grunn av koronasituasjonen blir kursene holdt digitalt 17. og 24. november i 2020.

Mål med kurset

Målsettingen for kurset er at du skal:

 • lære mer om diagnosen og behandling av type 2 diabetes.
 • få best mulig grunnlag for egne beslutninger rundt mat og kosthold.
 • lære av andres erfaring - erfaringsutveksling.
 • forstå sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og
  blodsukkerkontroll.
 • få innsikt i hvordan du kan forebygge senkomplikasjoner.

Kursets innhold

Ulike faggrupper underviser på kurset, blant annet lege (endokrinolog),
sykepleier, ernæringsrådgiver og fysioterapeut.

Følgende temaer vil bli belyst:

 • Informasjon om diagnosen og behandling av type 2 diabetes.
 • Kosthold og ernæring – informasjon om smarte valg.
 • Blodsukkermåling – hvordan og hvorfor?
 • Diabetes og fysisk aktivitet – teori.
 • Diabetes og fysisk aktivitet – praksis (gå tur).
 • Å ta vare på føttene.
 • Hvordan forebygge senkomplikasjoner?
 • Hvordan leve godt med diabetes – brukerperspektivet.
 • Informasjon om kommunale frisklivs- og helsetilbud.

Tid høsten 2020

Kurset går digitalt over to dager à 3 timer, 17. og 24. november - fra klokken 09.00-12.00 begge dager.

Påmelding

Kurset holdes i samarbeid med Bærum kommune og Bærum sykehus.

Har du spørsmål til kurset eller ønsker melde deg på, ta kontakt med Ellen Aure Skogedal, telefon 482 62 497 eller e-post: