Kurs om KOLS

Har du fått diagnosen KOLS, ønsker mer kunnskap om sykdommen og i tillegg er bosatt i Asker eller Bærum kommuner, kan dette kurset være noe for deg.

Kort fortalt

KOLS-kurset i regi av Asker og Bærum kommuner er et tilbud til deg som har fått diagnosen KOLS.

Vi ønsker å gi deg kunnskap om sykdommen og råd om hvordan du kan leve for å mestre sykdommen i hverdagen. Du får også veiledning om hvordan du kan ivareta din egen helse best mulig etter en KOLS-diagnose.

Kursinnhold og form

På kurset underviser lege, sykepleier, fysioterapeut, psykolog og
ernæringsfysiolog i følgende temaer:

  • KOLS: Diagnose og behandling
  • Hvordan forebygge forverring
  • Pusteteknikk
  • Riktig medisinbruk
  • Fysisk aktivitet
  • Hvordan få opp slim
  • Kosthold og ernæring
  • Å leve med kronisk sykdom
  • Informasjon om LHLs tilbud og lokale treningstilbud

Som deltaker på kurset får du tilbud om undervisning i gruppe (8-12 kursdeltakere) og om tilpasset trening ledet av fysioterapeut.

Spørsmål og påmelding

Har du spørsmål til kurset eller ønsker melde deg på, ta kontakt med Ellen Aure Skogedal, telefon 482 62 497 eller på e-post: