Ønsker du å endre levevaner, eller trenger du hjelp til å mestre hverdagen med helseutfordringer?

Illustrasjonbilde med trær.
Foto: Ronny Boysen

Kort fortalt

Asker kommune tilbyr flere ulike helsefremmende og forebyggende tjenester med formål om å fremme god fysisk og psykisk helse, samt både forebygge og mestre livet med kronisk sykdom.

Frisklivssentralen 

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste, der målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivresept - hva er det?

Strukturert oppfølging over tolv uker som starter og avsluttes med en individuell helsesamtale. Du følges opp på levevaneområder som er aktuelle for deg som for eksempel:

 • fysisk aktivitet
 • kosthold
 • søvn
 • røyk/tobakkslutt

Sammen setter vi opp mål og tiltak basert på ditt behov.

Gjennom frisklivsresepten får du anledning til å delta på Frisklivstrening. Treningene har varierende intensitet og kan tilpasses den enkelte. Oppfølgingen har fokus på friskressurser og mestring. Tilbudet gjelder voksne over 18 år.

Frisklivskurs - hva tilbyr vi?
 • BRA MAT for bedre helse. Kostholdskurs med mål om å gi økt kunnskap om kosthold og motivasjon til å ta gode matvalg i hverdagen. Baserer seg på Nasjonale anbefalinger. Fire samlinger.
 • Tobakksfri. Et kurs for deg som ønsker å slutte å røyke eller snuse. Mange opplever at det er lettere å bli nikotinfri sammen med andre. Seks samlinger.
 • Sov godt. Et kurs for deg som sliter med å sovne, sover urolig og/eller våkner for tidlig fler ganger i uken, og opplever at det går utover hverdagen. Fire samlinger.
 • Hverdagsglede. Et kurs som handler om hva som skaper gode hverdagsopplevelser, og hvordan det bidrar til god psykisk helse. Seks samlinger.
 • Livsstyrketrening. Et kurs som retter seg mot mennesker som opplever langvarige helseutfordringer som f.eks. smerter i kroppen, stress, indre uro, dårlig selvbilde eller følelse av sårbarhet. Trening i oppmerksomt nærvær er sentralt. Ti samlinger.
 • Tankevirus. Et kurs hvor du lærer om hvordan tanker påvirker oss i hverdagen og hva vi kan gjøre for å få et sterkere psykologisk immunforsvar. To samlinger.

Se kalenderen Hva skjer i Asker for oppsatte kurs, eller ta kontakt med Frisklivssentralen.

Kursene har en egenandel på kr 330,-.

Kontaktinformasjon til Frisklivssentralen
 • Ingrid Berge Storruste: 48 10 37 64
 • Emilie Føyen With: 45 73 45 91
 • Nina Mikkelsen: 90 27 19 40
 • Randi Høghaug: 47 45 10 07
 • Kaja Brun Erichsen: 90 29 24 57

Du kan også kontakte oss på e-post: . Vi gjør oppmerksom på at henvendelser ikke bør inneholde sensitiv informasjon om helseopplysninger. 

Besøksadresse: Nordre Bondi gård, Fredtunveien 25. Se plassering i kart nedenfor.

Røykesluttprosjekt med Helsedirektoratet

Tenker du på å slutte å røyke? Asker kommune er frem til 1. juli 2023 med i et pilotprosjekt om gratis kurs og nikotinhjelpemidler.

Følg Frisklivssentralen på Facebook!

Lærings- og mestringstilbud 

Lærings- og mestringstilbud er målrettede og strukturerte pedagogiske tilbud for brukere, pasienter og pårørende. Her kan du få støtte og veiledning til å håndtere kronisk sykdom og helseutfordringer, og til å forebygge videre utvikling av sykdom og funksjonsnedsettelse. Fokuset er å mestre hverdagen best mulig med kronisk sykdom, og vi har egne målrettede tilbud til personer som har diabetes type 2, lungesykdom, hjertesykdom eller kreftsykdom.

Trening og mestring - hva er det?

Trening og mestring er et tilpasset gruppetreningstilbud i sal på Røykenbadet og på Hurum bo- og omsorgssenter for personer med kreft, diabetes type 2, hjertesykdom og/eller lungesykdom.

Temasamlinger - hva er det?

Formålet med temasamlingene er å gi støtte og veiledning til å mestre kronisk sykdom, gjennom undervisning fra helsepersonell og erfaringsutveksling med andre i tilsvarende situasjon. Pårørende er velkommen til å delta.

Tidspunkt for samlingene finner du i aktivitetskalenderen nederst på denne siden, eller på Hva skjer i Asker.

Mestringstreff - hva er det?

Mestringstreff er for deg over 18 år som har kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller lettere psykiske belastninger. Pårørende er velkommen til å delta.

Formålet med mestringstreff er å bidra til tro på egen mestring, og å kunne benytte ulike mestringsstrategier for å håndtere egen livssituasjon med kroniske helseutfordringer.

Pasient- og pårørendeopplæring - hva er det?

Dette er et kurstilbud i samarbeid mellom Bærum sykehus, Asker kommune og Bærum kommune til personer med nyoppdaget diabetes type 2, eller KOLS.

Kursene går over to hele dager, og er for innbyggere i Asker og Bærum og deres pårørende. Kursene holdes av et tverrfaglig team bestående av lege, sykepleier, fysioterapeut og ernæringsrådgiver. Kursene foregår annen hver gang i Asker kommune og Bærum kommune. Ta direkte kontakt med oss for påmelding.

Kontaktinformasjon til Læring og mestring
 • Ellen Aure Skogedal: 48 26 24 97
 • Marte Walseth: 47 69 52 45
 • Gyri Skoglund: 91 18 90 48
 • Mari Moe Dagslet: 90 08 63 60
 • Marlin Solbakken: 46 95 80 73

Du kan også kontakte oss på e-post: Vi gjør oppmerksom på at henvendelser ikke bør inneholde sensitiv informasjon om helseopplysninger.

Besøksadresse: Røykenbadet, Bassengveien 1. Se plassering i kartet nedenfor.

Aktiv på dagtid - et tilbud på dagtid

Er du helt eller delvis utenfor arbeidslivet og vil ha mer ut av dagene? Da kan kanskje Aktiv på dagtid være noe for deg. Les mer om tilbudet her.

Kurs og samlinger

Det arrangeres en rekke kurs og samlinger for deg som vil endre levevaner, eller som har helseutfordringer. De holdes på ulike steder i kommunen, så se under hvert tilbud hvor og når de foregår.