Har du helseutfordringer og ønsker å endre levevaner?

Illustrasjonbilde med trær.

Kort fortalt

Frisklivstilbudet i Asker kommune tilbyr trening, aktiviteter og kurs for voksne som trenger hjelp til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk/snus, i tillegg til psykiske belastninger og utfordringer med søvn og alkohol.

Frisklivskurs og kurs i lærings- og mestringstilbud

Kursene våre holdes på ulike steder i kommunen, både på Frisklivsentralen og på Lærings- og mestringstilbud i Asker. Vi legger ut informasjon om dette når det nærmer seg oppstart for de enkelte kursene.

Dette er frisklivsresept

En "Frisklivsresept" er en strukturert og tilpasset oppfølging over 12 uker for personer over 18 år, og består av både individuell veiledning og mulighet for gruppebasert aktivitet/trening.

 • Frisklivsresept er for deg som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom, og som har ønske om hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.
 • I samarbeid med deg setter vi opp mål og lager en plan for oppfølging og hvordan du kan fortsette aktiviteter etter oppfølgingsperioden.
 • Du kan få oppfølging på fysisk aktivitet, kosthold og tobakk/snus. Vi kan ved behov også gi støtte og veiledning ved psykiske belastninger, søvnvansker og risikofylt alkoholbruk.
 • Snakk med legen din om "Frisklivsresept" eller ta direkte kontakt med oss. 

Få mer energi med frisklivstrening

Frisklivstreningen foregår i gruppe både innendørs og ute i naturen. Nivået er tilpasset deltakerne i gruppa. Hensikten med treningen er å bedre kondisjon, styrke, balanse, og bevegelighet, og at du skal få mer overskudd og oppleve sosialt samvær.

Frisklivstreningen har fokus på ressurser og mestring, og hvordan du kan fortsette med aktivitet etter oppfølgingsperioden.

Tobakksfri - kurs for deg som vil slutte å røyke eller snuse

Dette kurset passer for personer som røyker daglig og som bor i Asker kommune.

Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet, og er et gruppebasert kurs med inntil 10 deltakere. 

Den mest effektive metoden for røykeslutt er å kombinere legemidler og veiledning.  På dette kurset får du gratis, godkjente legemidler til røykeslutt i inntil 12 uker, i kombinasjon med gratis kurs eller veiledning i Asker kommune. 

Kursdatoer:

Kursdatoer for høsten kommer! 

Fem grep for økt hverdagsglede

Kurset Hverdagsglede handler om hva som skaper gode hverdagsopplevelser, og hvordan det bidrar til en god psykisk helse. Gjennom kursdagene vil du få innsikt i fem viktige grep for økt hverdagsglede:

 • å være oppmerksom
 • å være aktiv
 • å fortsette å lære
 • å knytte bånd
 • å gi

På kurset skal vi sammen utforske hvordan du kan bruke disse fem grepene for økt hverdagsglede.

Kurset er gruppebasert med inntil 10 deltakere, og åpent for innbyggere i Asker kommune.

Kursdatoer

Nye kurs settes opp til høsten-

Bra mat for bedre helse

Vi inviterer til kostholdkurs på Nordre Bondi gård. Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet og er et gruppebasert kurs med inntil 10 deltakere. Kurset er åpent for innbyggere i Asker.

Kurset «Bra mat» kan bidra til å øke bevisstheten om egne matvaner og øke motivasjonen til å ta sunnere matvalg. Gjennom kurset vil du få praktiske råd og økt forståelse av hvordan mat påvirker kroppen.

Neste kurs vil bli publisert på denne nettsiden og på Hva skjer i Asker så snart det er planlagt.

Sliter du med søvnen?

Opplever du søvnvansker som går ut over hverdagen, og ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter?

Vi arrangerer søvnkurs for deg over 18 år som enten

 • sliter med å sovne om kvelden
 • sover urolig
 • våkner for tidlig flere ganger i uken - og opplever at dette går ut over hverdagen

Kurset «Sov godt» er utarbeidet av Helsedirektoratet, og består av fire samlinger av 1,5 timer. Det vil også bli arrangert en oppfølgingsdag etter kursslutt.

Kurset er gruppebasert med inntil 10 deltakere, og åpent for innbyggere i Asker kommune.

Kursdatoer

Kurs for høsten kommer!

Kurs for deg med KOLS

Kurset holdes i regi av Asker og Bærum kommune og Bærum sykehus. Faggruppene som bidrar er lungelege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog og psykolog.

Nytt kurs kommer så snart dato er bestemt.

 

Kurs for deg med diabetes type 2

Dette er et kurs for deg som har fått diagnosen diabetes type 2. Kurset holdes i regi av Asker og Bærum kommune og Bærum sykehus. Faggruppene som bidrar er endokrinolog, diabetessykepleier, fysioterapeut ernæringsrådgiver.

Kurset går over to dager. Kursdatoer for neste kurs annonseres forløpende når de er satt. Kurset holdes annen hver gang i Asker og Bærum.

Det blir servert lunsj og kaffe/te begge dager.

Kurset er gratis.

Livstyrketrening

Kurset retter seg mot deg fra 18-67 år som opplever langvarige helseutfordringer, f.eks. smerter i kroppen, stress, indre uro, dårlig selvbilde eller følelse av sårbarhet. Trening i oppmerksomt nærvær/mindfulness er sentralt.

Kurset går over 10 ganger og holdes i Asker.

Kontaktperson

 • Monica Slinning, telefon 948 15 926
 • Ingrid Berge Storruste telefon 481 03 764

Les mer om livsstyrketrening her.

Trenger du et tilbud på dagtid?

Er du helt eller delvis utenfor arbeidslivet og vil ha mer ut av dagene? Da kan kanskje Aktiv på dagtid være noe for deg. Les mer om tilbudet her

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt!

Frisklivssentralen

Besøksadresse: Nordre Bondi gård, Fredtunveien 25.

E-post:  

Se plassering i kart nedenfor.

Læring og mestring

Besøksadresse: Røykenbadet, Bassengveien 1

E-post:

Kontakt på telefon:

 • Ellen Aure Skogedal: 48262497
 • Marte Walseth: 476 95 245
 • Gyri Skoglund: 911 89 048
 • Mari Moe Dagslet: 900 86 360
 • Marlin Solbakken: 469 58 073

Se plassering i kartet nedenfor.

Her finner du Frisklivsentralen på Nordre Bondi gård:

Her finner du oss på Læring og mestring: