Har du helseutfordringer og ønsker å endre levevaner?

Illustrasjonbilde med trær.

Kort fortalt

Frisklivstilbudet i Asker kommune tilbyr trening, aktiviteter og kurs for voksne som trenger hjelp til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk/snus, i tillegg til psykiske belastninger og utfordringer med søvn.

Frisklivssentralen 

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste, der målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Her kan du få støtte til fysisk aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt, psykiske belastninger, søvnvansker, risikofylt alkoholforbruk og lignende. 

Frisklivresept - hva er det?

En "Frisklivsresept" er en strukturert og tilpasset oppfølging over 12 uker for personer over 18 år, og består av både individuell veiledning og mulighet for gruppebasert aktivitet/trening.

 • Frisklivsresept er for deg som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom, og som har ønske om hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.
 • I samarbeid med deg setter vi opp mål og lager en plan for oppfølging og hvordan du kan fortsette aktiviteter etter oppfølgingsperioden.
 • Du kan få oppfølging på fysisk aktivitet, kosthold og tobakk/snus. Vi kan ved behov også gi støtte og veiledning ved psykiske belastninger, søvnvansker og risikofylt alkoholbruk.
 • Snakk med legen din om "Frisklivsresept" eller ta direkte kontakt med oss. 

Frisklivstrening

Frisklivstreningen foregår i gruppe både innendørs og ute i naturen. Nivået er tilpasset deltakerne i gruppa. Hensikten med treningen er å bedre kondisjon, styrke, balanse, og bevegelighet, og at du skal få mer overskudd og oppleve sosialt samvær.

Frisklivstreningen har fokus på ressurser og mestring, og hvordan du kan fortsette med aktivitet etter oppfølgingsperioden.

Aktiv på dagtid - et tilbud på dagtid

Er du helt eller delvis utenfor arbeidslivet og vil ha mer ut av dagene? Da kan kanskje Aktiv på dagtid være noe for deg. Les mer om tilbudet her.

Lærings- og mestringstilbud 

Lærings- og mestringstilbud er målrettede og strukturerte pedagogiske tilbud for brukere, pasienter og pårørende. Her kan du få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere sykdom og helseforandringer, samt forebygge utvikling av sykdom og funksjonsnedsettelse. Fokuset er å mestre hverdagen best mulig med kronisk sykdom. 

Kurs og samlinger for deg som vil endre levevaner, eller som har helseutfordringer

Asker kommune samarbeider med Bærum sykehus og holder ulike kurs gjennom året. 

Kols-kurs i samarbeid med Bærum Sykehus

Dato: Torsdag 17.11. og 24.11.

Sted: Bærum Idrettspark, Hauger skolevei 36, 1351 RUD,

          Treningshallen, 2. etasje

Bevertning: Det serveres enkel lunsj, kaffe/te og frukt begge dager.

Arrangør: Asker og Bærum kommune i samarbeid med Bærum sykehus

Kurset er gratis.

Påmelding: Tlf. : 482 62 497


Kurs og samlinger holdes på ulike steder i kommunen, så se under hvert tilbud hvor og når de foregår. 

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt!

Frisklivssentralen

Besøksadresse: Nordre Bondi gård, Fredtunveien 25.

E-post:  

Se plassering i kart nedenfor.

Kontakt Frisklivssentralen på telefon
 • Ingrid Berge Storruste: 481 03 764
 • Emilie Føyen With: 457 34 591
 • Nina Mikkelsen 902: 71 940
 • Randi Høghaug: 474 51 007
 • Kaja Brun Erichsen: 902 92 457

Aktiv på dagtid

E-post:

Kontakt Aktiv på dagtid på telefon: 474 51 007

Læring og mestring

Besøksadresse: Røykenbadet, Bassengveien 1

E-post:

Kontakt Læring og mestring på telefon
 • Ellen Aure Skogedal: 48262497
 • Marte Walseth: 476 95 245
 • Gyri Skoglund: 911 89 048
 • Mari Moe Dagslet: 900 86 360
 • Marlin Solbakken: 469 58 073

Se plassering i kartet nedenfor.

Her finner du Frisklivsentralen på Nordre Bondi gård:

Her finner du oss på Læring og mestring: