Her finner du oversikt over sykehjem, bo- og omsorgssentre og omsorgsboliger i Asker.

Bolig for personer med behov for heldøgnsomsorg

Dette er omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Boligene er godt tilrettelagte leiligheter. Den som søker må ha behov for hjelp gjennom døgnet. Det betales husleie til kommunen.

Sykehjem

Sykehjem er et heldøgns omsorgstilbud for pleietrengende eldre som har behov for medisinsk- og sykepleiefaglig oppfølging og stell gjennom døgnet. Helsesvikten må ha et omfang som hjemmesykepleie og korttidsopphold ikke kan kompensere for. Hvor mye som skal betales, avhenger av en individuell vurdering av søkerens økonomi.

Både sykehjemsplass og plass i omsorgsbolig må søkes via Tjenestetildelingen, Brukertorget.


Filtre

Type institusjon

Viser 9 av 9 institusjoner