Oppsjø omsorgsbolig

Oppsjø har 15 leiligheter med heldøgns omsorg fordelt på to bofellesskap.

Les mer om heldøgns omsorg her.

Kontakt

Telefon

66 75 83 39

Besøksadresse

Torsløkka 10
1385 Asker