Solgården sykehjem
Olav Heggø / Fotovisjon AS

Omsorgssenteret har 69 langtidsplasser for personer med demens, av disse er 8 i en forsterket skjermet enhet. I tillegg har Solgården 8 korttidsplasser og et dagsenter med plass til 15 hjemmeboende brukere med demenssykdom. 

Brukermedvirkning og hverdagsmestring er viktig på omsorgssenteret for at beboerne skal oppleve trivsel og trygghet.

For å støtte deg i rollen som pårørende har kommunen samlet informasjon om hva som finnes av tilbud og tjenester i Asker kommune og i regi av andre.

Avdelingene

Avdeling 1

Avdelingen har 8 korttidsplasser og 14 langtidsplasser for personer med demens. Teamleder er ansvarlig for den daglige driften ved siden av sykepleiere og hjelpepleiere som jobber i avdelingen.

Telefon til avdelingen: 66 90 99 43
Mellomleder Anne Berit Myhr, telefon :66 90 99 89

Avdeling 2

Avdelingen har 8 plasser, og er en forsterket skjermet avdeling for personer med demens som er preget av atferdsmessige og psykiatriske symptomer (APSD). Teamleder er ansvarlig for den daglige driften ved siden av spesialsykepleiere, sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere som jobber i avdelingen.

Telefon til avdelingen: 66 90 99 23/25
Mellomleder Anne Berit Myhr, telefon :66 90 99 89

Avdeling 3

Avdelingen har 24 langtidsplasser og er en avdeling for personer med demens. Teamleder er ansvarlig for den daglige driften ved siden av sykepleiere og hjelpepleiere som jobber i avdelingen.

Telefon til avdelingen: 66 90 99 29/40
Mellomleder Anne Berit Myhr, telefon: 66 90 99 89

Dagaktivitetstilbud

Dagaktivitetstilbudet er for hjemmeboende personer med demens, og det er plass til 15 personer hver dag. Det er en egen hente- og bringeordning til tilbudet. Aktivitetstilbudet består av trim, turer, dans, spill, konserter, temasamtaler, og det serveres lunsj/middag og kaffe. Nærområdet og sansehagen benyttes også flittig. Teamleder er ansvarlig for den daglige driften ved siden av sykepleiere og hjelpepleiere som jobber på dagsenteret.

Telefon til dagsenteret: 66 90 99 32
Mellomleder Anne Berit Myhr, telefon :66 90 99 89

Kollektivtransport

Buss: nr. 270 fra Asker busstasjon. Se Ruter for avganger.
Til fots: ca 26 minutter fra Asker togstasjon

Sansehagen

En sansehagen er et innrammet og trygt grøntområde hvor gangveier leder rundt. Hagen har krakker, blomster og grønt. Sansehagen er et sted for fysisk aktivitet, hverdagsmestring, et sted som gir gode sanseinntrykk, gode øyeblikk og gleder. Hagen er et sted hvor pårørende kan ta med seg sitt familiemedlem ut på tur.

Kontakt

Telefon

66 90 99 88

E-post

solgarden.sykehjem@asker.kommune.no

Besøksadresse

Kirkeveien 104
1384 Asker

Bilder fra Solgården

Blomstring på Solgården Stue Sanserom Rom Lysthus