Solgården sykehjem
Olav Heggø / Fotovisjon AS

Sykehjemmet har 69 langtidsplasser for personer med demens, av disse er 8 i en forsterket skjermet enhet. I tillegg har Solgården 8 korttidsplasser og et dagsenter med plass til 15 hjemmeboende brukere med demenssykdom. 

Les mer om heldøgns omsorg.

Kollektivtransport

Buss: nr. 270 fra Asker busstasjon. Se Ruter for avganger.
Til fots: ca 26 minutter fra Asker togstasjon

Kontakt

Telefon

66 90 99 88

E-post

solgarden.sykehjem@asker.kommune.no

Besøksadresse

Kirkeveien 104
1384 Asker

Bilder fra Solgården

Blomstring på Solgården Stue Sanserom Rom