Søndre Borgen sykehjem

Søndre Borgen sykehjem har 28 langtidsplasser, 25 korttidsplasser og 7 kommunale akutt døgnplasser (KAD).

Les mer om heldøgns omsorg.

Kollektivtransport

Buss: nr 281 fra Asker busstasjon til Borgen skole. Se Ruter for avganger.

Kontakt

Telefon

66 76 86 70

E-post

solgarden.sykehjem@asker.kommune.no

Besøksadresse

Søndre Borgen 10
1388 Borgen

Øvrig kontaktinformasjon

Langtidsplasser (1. etasje):

Telefon: 66 76 86 55

Korttidsplasser og KAD- plasser (2. etasje):

Dagtid, telefon: 66 76 86 71
Kveld/natt/helg, telefon: 66 76 86 70

Kommunale Akutte Døgnplasser (KAD) 

Telefon: 66 76 88 80 hele døgnet