Demenstelefonen

Har du spørsmål om demens, ring demenstelefonen på telefon 474 89 400. Betjent mellom kl 08.00 til 15.00 alle hverdager.

Ambulerende demensteam og demensrådgiver

Demensteamet består av demensrådgiver, fagkonsulent og ergoterapeut. Vi tilbyr hjelp til:

  • Kartlegging ved mistanke om demens
  • Demenstelefonen hvor du kan få støtte og veiledning om sykdommen og hjelpetilbudet i kommunen
  • Pårørendeskolen
  • Oppfølging av bruker og pårørende i sykdomsforløpet
  • Hjelpemidler som støtter hukommelse og økt sikkerhet
  • Vurdering av behov for individuell plan
  • Samtalegrupper for pårørende

Ønsker du å snakke med kommunens demensrådgiver Anne-Karin Frisk, ta kontakt på telefon 66 76 81 64 eller mobil 474 60 345.

Asker demensforening er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Aldring og helse - Nasjonalt kompetansetjeneste har egne informasjonssider om demens. NaKuHel har ulike aktivitetstilbud til personer med demens.

Dagaktivitetstilbud for personer med demens

Tjenesten må søkes via Tjenestetildelingen, Brukertorget.

Arrangementer, kurs og gruppetilbud: