Ambulerende demensteam og demensrådgiver

Demensteamet består av demensrådgiver, spesialsykepleier og ergoterapeut. Teamet kan kan blant annet hjelpe til med:

  • kartlegging ved mistanke om demens
  • demenstelefonen hvor du kan få støtte og veiledning om sykdommen og hjelpetilbudet i kommunen
  • kontaktperson etter du har fått demensdiagnose
  • Pårørendeskolen
  • Oppfølging av deg og din familie i sykdomsforløpet
  • Velferdsteknologi

Har du spørsmål om demens, ring demenstelefonen på telefon 474 89 400. Telefonen er betjent mellom kl 8.00 til 15.00 alle hverdager.

Asker demensforening er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Aldring og helse - Nasjonalt kompetansetjeneste har egne informasjonssider om demens. 

Dagaktivitetstilbud for personer med demens

Du kan søke tjenesten via Tjenestetildelingen, Brukertorget.

Arrangementer og kurs

Pårørendeskolen 2019

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Pårørendeskolen starter opp 20. mars og strekker seg over fire onsdagskvelder.