Ambulerende demensteam og demensrådgiver

Demensteamet består av demensrådgiver, spesialsykepleier og ergoterapeut. Teamet kan kan blant annet hjelpe til med:

  • kartlegging ved mistanke om demens
  • demenstelefonen hvor du kan få støtte og veiledning om sykdommen og hjelpetilbudet i kommunen
  • kontaktperson etter du har fått demensdiagnose
  • Pårørendeskolen
  • Oppfølging av deg og din familie i sykdomsforløpet
  • Velferdsteknologi

Har du spørsmål om demens, ring demenstelefonen på telefon 474 89 400. Telefonen er betjent mellom kl 8.00 til 15.00 alle hverdager.

Pårørendestøtte i Asker

Asker demensforening er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Aldring og helse - Nasjonalt kompetansetjeneste har egne informasjonssider om demens. 

Dagaktivitetstilbud for personer med demens

Du kan søke tjenesten via Tjenestetildelingen, Brukertorget.

Arrangementer og kurs

  • Pårørendeskole arrangeres årlig på våren
  • Alzheimerdagen markeres årlig i september