Pårørendeskolen vil bli arrangert våren og høsten 2020. Dette er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demens sykdom. Pårørendeskolen vil strekke seg over fire kvelder. Det vil komme informasjon på denne siden om dato , klokkeslett og sted

Personen kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer både andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Tema på samlingene er blant annet:

  • Sykdomslære - om demenssykdommene
  • Pårørendeomsorg
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Framtidsfullmakt og vergemål
  • Hjelpemidler
  • Tilbud og aktiviteter fra kommunen

Se fullstendig program.

Deltakelse på pårørendeskolen er gratis. Det er maks 45 deltakere.

Har du spørsmål eller vil ha mer informasjon om Pårørendeskolen, ta kontakt med Rita Marit Sletteng Andersen på telefon 951 13 245 eller e-post paarorendskolen@asker.kommune.no.