Ønsker du å dele erfaringer med andre som er pårørende?

For deg som ønsker å:

  • dele erfaringer med noen
  • få støtte til å mestre hverdagen
  • få ideer til meningsfulle aktiviteter og samvær
  • øke kunnskapen om demens/ atferdsendringer
  • få praktiske råd og tips om hjelpetiltak

Gruppen har 6-8 deltagere. Innholdet i gruppene er taushetsbelagt.

Sted: Vollen seniorsenter.

Tidspunkt: Kl. 13.00-14.30, siste tirsdag hver måned.

Tilbudet er gratis. Enkel bevertning.

Gruppen ledes av geriatrisk sykepleier Ellen. L. Berner.

Telefon: 66 79 62 68 (Vollen seniorsenter).

Velkommen!