De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege. Du kan selv velge en fast allmennlege som du kan forholde deg til.

Du kan også bytte fastlege, enten ved å Logge deg inn på Min helse, eller ved å ringe 800 HELSE (800 43 573). Hvis du logger deg inn på Min helse, kan du også få digital kontakt med fastleger som har inngått avtale om ordningen.

Hvem har rett til fastlege

Alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege. Les mer på helsenorge.no.

Helsehjelp til innbyggere som ikke har rett til fastlege

I Asker kan innbyggere som ikke har rett til fastlege henvende seg til Søndre Borgen legesenter for å få hjelp.

Legevakten skal yte akutthjelp til alle som oppholder seg i Asker kommune, også til mennesker som ikke har lovlig opphold i Norge.