Har du helseutfordringer og ønsker å endre levevaner? Da kan kursene "Friskliv voksne" og/eller "Kostholdskurs" være et tilbud til deg.

Friskliv voksne

Gjennom en individuell helsesamtale ved oppstart utarbeider vi sammen mål og plan for kursperioden som varer i 12 uker. Deltakerne samles i grupper med tilpasset fysisk aktivitet to ganger per uke.

Kurset holdes på dagtid på Nordre Bondi gård, hvor vi har gymsal, spinning-sal og et uteområde med mulighet for variert aktivitet både sommer og vinter.

Under kurset og i tiden etterpå, jobber vi sammen for å finne ut hvordan du kan fortsette med aktivitet etter at kursperioden er over. Ved behov gis det tilbud om ytterligere oppfølging.

Illustrasjonsbilde

Hvis du er interessert, kan du snakke med fastlegen eller annet helsepersonell og få henvisning. 

Ønsker du mer informasjon, kan du kontakte Ingrid Berge Storruste, fysioterapeut og frisklivsveileder:

Kostholdskurs

Gjennom Helsedirektoratets kurs, Bra mat for bedre helse, vil du få praktiske råd og økt forståelse av hvordan mat påvirker kroppen. Kurset kan bidra til å øke bevisstheten om egne matvaner og øke motivasjonen til å ta sunne matvalg. Kurset egner seg for alle uansett hvilken type mat du spiser.

Kurset har 10 plasser og arrangeres på Heggedal innbyggertorg fra kl. 13.00-15.00 på følgende mandager :

  • 28. januar
  • 11. februar
  • 4. mars
  • 18. mars
  • 1. april

Kursholdere: Irmelin Heggertveit, Kristine Klægstad Moen og Randi Høghaug
Pris: 300 kroner
Påmelding til: Irmelin Heggertveit på telefon 489 47 259 eller e-post irmelin.heggertveit@asker.kommune.no

Du kan også ta kontakt med oss i Aktiv fritid.