Har du helseutfordringer og ønsker å endre levevaner? Da kan du få hjelp av Frisklivssentralen hos Aktiv fritid.

Her kan du få både individuell oppfølging på frisklivsresept, frisklivstrening
og ulike frisklivskurs i gruppe.

Illustrasjonsbilde

Frisklivsresept

Frisklivsresept er et individuelt oppfølgingstilbud til deg som har behov for å endre levevaner på grunn av helseutfordringer. En oppfølgingsperiode varer i 12 uker og inneholder en oppstartsamtale, frisklivstrening i gruppe to ganger per uke, oppfølging underveis ved behov og en oppsummeringssamtale etter 12 uker. Vi har fokus på ressurser og mestring, og hvordan du kan fortsette med aktivitet etter oppfølgingsperioden.

Frisklivstreningen foregår i gruppe både innendørs og ute i naturen. Nivået er tilpasset deltakerne i gruppa. Hensikten med treningen er å bedre kondisjon, styrke, balanse, og bevegelighet, og at du skal få mer overskudd og oppleve sosialt samvær.

Frisklivstreningen har en egenandel på 300 kroner.

Hvis du er interessert, kan du snakke med fastlegen eller annet helsepersonell og få en henvisning ("Frisklivsresept"), eller du kan ta direkte kontakt med oss. 

Kurstilbud

Opplever du søvnvansker som går ut over hverdagen, og ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter?

Søvnkurset “Sov godt” er utarbeidet av Helsedirektoratet og er for deg som:

 • sliter med å sovne om kvelden
 • sover urolig
 • våkner for tidlig flere ganger i uken

- og opplever at dette går utover hverdagen.

Påmeldingsfristen har gått ut for denne kursrekken.

Vi inviterer til kostholdskurs på Heggedal Innbyggertorg. Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet og er et gruppebasert kurs med inntil 10 deltakere.

Kurset er åpent for innbyggere i Hurum, Røyken og Asker.

"Bra Mat"-kurset kan bidra til å øke bevisstheten om egne matvaner og øke motivasjonen til å ta sunne matvalg. Gjennom kurset vil du få praktiske råd og økt forståelse av hvordan mat påvirker kroppen.

Påmeldingsfristen er gått ut for kurset høsten 2019.

 • Kursdag 1: Onsdag 30. oktober kl.13.00-15.00
  Velkommen til kurs! Introduksjon og vaner
 • Kursdag 2: Onsdag 6. november kl.13.00-15.00
  Må det søte liv smake søtt?
 • Kursdag 3: Onsdag 13. november kl.13.00-15.00
  Fett og proteiner
 • Kursdag 4: Onsdag 20. november kl.13.00-15.00
  Vi ser på innholdet av sukker, salt, fett og fiber i ulike matvarer.
 • Kursdag 5: Onsdag 4. desember kl.13.00-15.00
  Veien videre

Kursholdere: Astrid Grette og Randi Høghaug
Sted: Heggedal innbyggertorg, Heggedalsbakken 6
Gratis parkering i 2 timer, husk å ta parkeringslapp

 

Ønsker du å slutte å røyke eller snuse? Mange opplever at det er lettere å slutte sammen med andre.

Kurset går over seks ganger à ca. to timer. I løpet av de tre første møtene forberedes du på å slutte å røyke/snuse, i de tre neste jobber du med å opprettholde røyk-/snusfriheten og motivasjonen.

Kurset høsten 2019 arrangereres av Frisklivsentralen i Hurum og Røyken

Kurset har til hensikt å bidra til frigjøring av de iboende kreftene til å håndtere vanskelige situasjoner vi har som mennesker, gjennom praktiske øvelser og i møte med andre.

Målet er å gi deg noen verktøy og metoder til hvordan du kan snu fokus fra bekymring til livslyst og motivasjon.

Kurset går over fem ganger, og arrangeres høsten 2019 av Frisklivsentralen i Hurum og Røyken.

Kurset hverdagsglede handler om hva som skaper gode hverdagsopplevelser, og hvordan det bidrar til en god psykisk helse. En slik endringsprosess handler om å bli bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen.

Gjennom kursdagene vil du få innsikt i fem viktige grep for økt hverdagsglede: Å være oppmerksom, å være aktiv, fortsette å lære, å knytte bånd, å gi. Kurset går over seks ganger.

Pris og påmelding

Pris

300 kroner per kurs (kan variere noe mellom kursstedene - ta kontakt).

For nærmere informasjon om kursdatoer og påmelding, kontakt: frisklivssentralen@asker.kommune.no

Kontaktpersoner:

Ingrid Berge Storruste, frisklivsveileder
Telefon: 481 03 764 / 66 90 92 60
ingrid.berge.storruste@asker.kommune.no

Randi Høghaug, frisklivsveileder
Telefon: 474 51 007 / 66 90 92 60
randi.hoghaug@asker.kommune.no

Kaja Brun Erichsen, frisklivsveileder
Telefon: 902 92 457 / 66 90 92 60
kaja.brun.erichsen@asker.kommune.no

Ansatte fra Frisklivsentralene i Hurum, Røyken og Asker ønsker velkommen..
Ansatte fra Frisklivsentralene i Hurum, Røyken og Asker ønsker velkommen til deg som har helseutfordringer og ønsker å endre levevane.