Har du helseutfordringer og ønsker å endre levevaner? Da kan du få hjelp av Frisklivssentralen hos Aktiv fritid.

Her kan du få både individuell oppfølging på frisklivsresept, frisklivstrening
og ulike frisklivskurs i gruppe.

Illustrasjonsbilde

Frisklivsresept

Frisklivsresept er et individuelt oppfølgingstilbud til deg som har behov for å endre levevaner på grunn av helseutfordringer. En oppfølgingsperiode varer i 12 uker og inneholder en oppstartsamtale, frisklivstrening i gruppe to ganger per uke, oppfølging underveis ved behov og en oppsummeringssamtale etter 12 uker. Vi har fokus på ressurser og mestring, og hvordan du kan fortsette med aktivitet etter oppfølgingsperioden.

Frisklivstreningen foregår i gruppe både innendørs og ute i naturen. Nivået er tilpasset deltakerne i gruppa. Hensikten med treningen er å bedre kondisjon, styrke, balanse, og bevegelighet, og at du skal få mer overskudd og oppleve sosialt samvær.

Frisklivstreningen har en egenandel på 300 kroner.

Hvis du er interessert, kan du snakke med fastlegen eller annet helsepersonell og få en henvisning ("Frisklivsresept"), eller du kan ta direkte kontakt med oss. 

Kurstilbud

Livslystkurs

Kurset har til hensikt å bidra til frigjøring av de iboende kreftene til å håndtere vanskelige situasjoner vi har som mennesker, gjennom praktiske øvelser og i møte med andre.

Målet er å gi deg noen verktøy og metoder til hvordan du kan snu fokus fra bekymring til livslyst og motivasjon.

Kurset går over fem ganger.

Bra mat

Kostholdskurset “Bra mat for bedre helse” er et inspirasjonskurs som er utviklet av Helsedirektoratet, og passer for deg som ønsker inspirasjon til mat i hverdagen, oppfriskning av kunnskap og å få motivasjon til å gjøre endringer..

Kurset går over fem ganger.

Søvnkurs

Opplever du søvnvansker som går ut over hverdagen, og ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter?

Søvnkurset “Sov godt” er utarbeidet av Helsedirektoratet og er for deg som:

  • sliter med å sovne om kvelden
  • sover urolig
  • våkner for tidlig flere ganger i uken

- og opplever at dette går utover hverdagen.

Kurset går over fem ganger.

Tobakksfri

Ønsker du å slutte å røyke eller snuse? Mange opplever at det er lettere å slutte sammen med andre.

Kurset går over seks ganger à ca. 2 timer. I løpet av de tre første møtene forberedes du på å slutte å røyke/snuse, i de tre neste jobber du med å opprettholde røyk-/snusfriheten og motivasjonen.

Pris og påmelding

Pris

300 kroner per kurs

For nærmere informasjon om kursdatoer og påmelding, kontakt: frisklivssentralen@asker.kommune.no

Kontaktpersoner:

Ingrid Berge Storruste, frisklivsveileder
Telefon: 481 03 764 / 66 90 92 60
ingrid.berge.storruste@asker.kommune.no

Randi Høghaug, frisklivsveileder
Telefon: 474 51 007 / 66 90 92 60
randi.hoghaug@asker.kommune.no

Kaja Brun Erichsen, frisklivsveileder
Telefon: 902 92 457 / 66 90 92 60
kaja.brun.erichsen@asker.kommune.no