Har du helseutfordringer og ønsker å endre levevaner? Da kan "Friskliv voksne" være et tilbud til deg.

Innhold på kurset

Gjennom en individuell helsesamtale ved oppstart utarbeider vi sammen mål og plan for kursperioden som varer i 12 uker. Deltakerne samles i grupper med tilpasset fysisk aktivitet to ganger per uke.

Kurset holdes på dagtid på Nordre Bondi gård, hvor vi har gymsal, spinning-sal og et uteområde med mulighet for variert aktivitet både sommer og vinter.

Under kurset og i tiden etterpå, jobber vi sammen for å finne ut hvordan du kan fortsette med aktivitet etter at kursperioden er over. Ved behov gis det tilbud om ytterligere oppfølging.

Illustrasjonsbilde

Mer informasjon

Hvis du er interessert, kan du snakke med fastlegen eller annet helsepersonell og få henvisning. 

Ønsker du mer informasjon, kan du kontakte Ingrid Berge Storruste, fysioterapeut og frisklivsveileder:

Du kan også ta kontakt med oss i Aktiv Asker.