Helsestasjonen tar imot barn og unge helt opp til 24 år. Timebestilling gjøres på den enkelte helsestasjon. Vet du ikke hvilken helsestasjon barnet ditt tilhører, kontakt Barne- og familieenheten.

Helsestasjonen tar imot barn i alderen 0–5 år som er bosatt i Asker kommune. Fagpersoner tilknyttet helsestasjonen er helsesøster, lege og fysio-/ergoterapeut.

Timebestilling gjøres på den enkelte helsestasjon. Vet du ikke hvilken helsestasjon barnet ditt tilhører, kontakt Barne- og familieenheten.

Er du gravid, ta kontakt med svangerskapsomsorgen.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til deg mellom 12–24 år og et tillegg til Skolehelsetjenesten. På helsestasjonen jobber helsesøster og lege. Onsdager er helsestasjon for ungdom forbeholdt gutter.

Les mer om tilbudet og om åpningstidene på siden om Helsestasjon for ungdom

Råd og veiledning fra myndighetene


Filtre

Type helsestasjon

Viser 5 av 5 helsestasjoner