Barn under skolealder får tilbud om oppfølging og faste kontroller på helsestasjonen. Du kan alltid ta kontakt med helsestasjonen hvis du har spørsmål eller opplever små og store utfordringer i hverdagen.

På helsestasjonen treffer du helsesøster, lege og fysioterapeut. Du vil få innkalling til de faste helseundersøkelsene.

Alle nybakte foreldre får tilbud om hjemmebesøk av helsesøster etter fødsel. Du kan også selv ta kontakt når du kommer hjem fra barselavdelingen.

Har du nylig har flyttet til Asker og har barn under skolealder, ring oss for å etablere kontakt.

Er du gravid, ta kontakt med svangerskapsomsorgen.

 • Hjemmebesøk av helsesøster etter fødsel
 • 6 uker med lege og helsesøster, med vaksine
 • 3 måneder med helsesøster, med vaksine
 • 4 måneder, gruppe med fysioterapeut og helsesøster
 • 5 måneder med helsesøster, med vaksine
 • 6 måneder med lege
 • 7 måneder med helsesøster
 • 9 måneder med helsesøster
 • 12 måneder med helsesøster og lege, med vaksine
 • 15 måneder med helsesøster, med vaksine
 • 2 år med lege og helsesøster
 • 4 år med helsesøster
 • 5 ½ år med lege

Finn din helsestasjon

Hva gjør du hvis barnet er sykt?

Du må gjerne kontakte helsestasjonen med spørsmål om sykdom, men dersom barnet ditt er akutt sykt må du kontakte fastlege eller legevakt. På grunn av smittefare ønsker vi at syke barn og foreldre utsetter besøket på helsestasjonen. Ta kontakt dersom du er i tvil.

Hvilke vaksiner får barnet?

Helsestasjonen tilbyr vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet.

Ta kontakt med vaksinasjonskontoret i kommunen for andre vaksiner

Opplever dere utfordringer i hverdagen?

Familier kan i perioder trenge ekstra hjelp og støtte.

Vanlige utfordringer foreldre tar opp på helsestasjonen

 • Jeg har problemer med ammingen.
 • Jeg føler meg deprimert etter fødsel.
 • Barnet mitt spiser ikke, er så kresen.
 • Jeg har et barn som gråter nesten hele tiden.
 • Barnet mitt ligger skjevt, kan det ha en låsning i nakken?
 • Barnet mitt sover ikke om natten.
 • Barnet vårt er så sjenert og engstelig.
 • Barnet mitt hører ikke på meg.
 • Det er vanskelig å være mamma og pappa.

Vil du vite mer?

Her finner du brosjyrer og lenker til nyttige og trygge nettsteder.