Helsestasjonene i sommer

Helsestasjonene for barn er slått sammen fra 1. juli til og med  26. juli.

Holmen helsestasjon er åpen for alle småbarnsfamiliene i Asker hver dag fra klokken 08.00 - 15.00 i denne perioden.

Holmen helsestasjon ligger i 4. etasje på Holmensenteret

Borgen helsestasjon

Helsestasjon for barn 0–5 år. Helsestasjonen dekker områdene Drengsrud, Borgen, Hagaløkka og Vardåsen. Inngangen er på baksiden av Borgen ungdomsskoles hovedinngang.

Kontakt

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00-15.00

Telefon

66 75 45 80

E-post

helsestasjon.borgen@asker.kommune.no

Besøksadresse

Vardefaret 4
1388 Borgen