Inngang til helsestasjonene

Helsestasjon for barn 0–5 år. Helsestasjonen dekker områdene Bondi, Vettre, Hofstad og Jansløkka.

Kontakt

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00-15.00

Telefonen er ubetjent annenhver fredag
(i partallsuker).

Telefon

66 76 83 60

E-post

helsestasjon.sentrum@asker.kommune.no

Besøksadresse

Skysstasjon 11 A
1384 Asker