Har du eller en du kjenner fått kreft? Dersom du har behov for å snakke med noen kan du ta kontakt med kreftkoordinator i Asker. Tjenesten er et lavterskeltilbud, det er ikke behov for søknad og tjenesten er gratis.

Kreftkoordinator er lett tilgjengelig for pasienter og pårørende. Kreftkoordinator i Asker er kreftsykepleier og kan bidra med råd, veiledning og informasjon i alle faser av sykdom og behandling.
Kreftkoordinator kan også delta i planlegging og tilrettelegging for at du kan være mest mulig hjemme, selv om du måtte ha behov for avansert behandling.

Kreftkoordinator kan treffes på telefon 982 64 460 eller på e-post: kreftkoordinator@asker.kommune.no 

Hvis du eller en av dine nærmeste har behov for hjemmesykepleie, kontakt Brukertorget.

Hvis du eller en av dine nærmeste har behov for å låne hjelpemidler for tilrettelegging i hjemmet, kontakt Hjelpemiddeltjenesten.

Ønsker du mer informasjon relatert til kreft, se nettsidene til Kreftforeningen. Her finner du også oversikt over diverse pasientforeninger.