Kreftsyke og deres pårørende kan få hjelp av kommunens kreftkoordinator. Koordinatoren skal være bindeleddet mellom de ulike instansene og forvaltningsnivåene som sykehus og de ulike kommunale tjenestene.

Kreftkoordinator kan også delta i planlegging og tilrettelegging for at du kan være mest mulig hjemme, selv om du måtte ha behov for avansert behandling.

Kreftkoordinator kan treffes på telefon 982 64 460.

Ønsker du mer informasjon relatert til kreft, se nettsidene til Kreftforeningen. Oversikt over diverse pasientforeninger finner du også på Kreftforeningens nettsider.