Asker og Bærum legevakt er et døgndekkende legetilbud for Askers og Bærums befolkning ved akutt sykdom eller skade når fastlegekontoret ikke kan benyttes. Legevakten holder til på Bærum sykehus (Følg skilting til sykehuset fra Sandvika).

Kontakt alltid din fastlege før legevakten hvis dette er mulig (i åpningstiden).

Akuttnummer

Ved livstruende akutt sykdom eller skade: ring 113, AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral)

Når du kommer

Når du kommer til legevakten trekker du en kølapp for registrering. Mens du venter, fyller du ut registreringsskjema.

Har du pustebesvær, brystsmerter eller allergisjokk henvender du deg direkte i luken.

Du kan kun betale med kort, eller få tilsendt giro.

Legevakten har ikke tilgang til din journal fra sykehuset, eller andre steder. Derfor er det nødvendig at du som pasient oppgir:

  • Ditt fullstendige navn
  • Din folkeregistrerte adresse
  • Fødselsnummer (fødselsdato + personnummer)
  • Navn på fastlege
  • Foreldre må ta med fullstendig personalia på barna
  • Oversikt over faste medisiner
  • Frikort
  • Eventuelt andre relevante papirer som angår din helse

Overgrepsmottaket

Hvis du, eller noen du kjenner, har vært utsatt for et seksuelt overgrep, seksuell vold eller vold i nære relasjoner, oppfordrer vi deg til å ringe Asker og Bærum Legevakt - telefon 116 117 for en samtale. Du kan også komme direkte til legevakten.

Undersøkelsen hos oss er gratis. Vi sørger for at du får nødvendig oppfølging, om du skulle ha behov for det.

Parkering

Du kan parkere på sykehusets parkeringsplasser. Merk at du må betale parkeringsavgift mellom klokken 09.00 og 15.00. Parkering utenfor legevakten er kun for av- og påstigning og Handicap-parkering.

Tilbakemeldinger

Har du tilbakemelding du ønsker å gi til legevakten, kontakt avdelingsleder Ingunn Leira Rese

Kontakt

Åpningstider

Legevakten er døgnåpen

Bærum sykehusapotek holder åpent fra mandag-fredag klokken 09.00-16.00.

Telefon

116 117

Besøksadresse

Sogneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 Gjettum

Postadresse

Asker og Bærum legevakt, Bærum kommune
1304 Sandvika