Har du søvnvansker som går ut over hverdagen, og ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter? Da kan kurset til "Friskliv voksne" være noe for deg.

Vi arrangerer søvnkurs for deg over 18 år som enten:

  • sliter med å sovne om kvelden
  • sover urolig
  • våkner for tidlig flere ganger i uken

- og opplever at dette går ut over hverdagen.

Kurset «Sov godt» er utarbeidet av Helsedirektoratet, og består av fire samlinger à to timer. Det vil også bli arrangert en oppfølgingsdag seks uker etter kursslutt.

Tid og sted

Tid:
Tirsdager klokken13.00 - 15.00 på følgende datoer høsten 2018:

  • 16. oktober
  • 23. oktober
  • 30. oktober
  •   6. november
  • 11. desember (oppfølgingskursdag)

Sted:  Aktiv fritid sine lokaler på Nordre Bondi Gård, Fredtunveien 25

Pris:
Kurset koster 200 kroner.

Mer Informasjon og påmelding

Hvis du ønsker mer informasjon, og / eller vil melde deg på, kan du ta kontakt med:

Illustrasjon av menneske som sitter på en seng.