Vi tilbyr deg som er gravid en oppfølging i svangerskapet ditt. Kontrollene er gratis.

Så fort du vet du er gravid kan kan du ringe direkte til Svangerskapsomsorgen på telefon 66 76 83 31, eller ta kontakt med ekspedisjonen i Barne- og familieenheten

Vi arrangerer også foreldreforberedende kurs.

"Ja takk - jordmor hjem"

Reiser du tidlig hjem etter fødselen, eller har behov for hjelp og støtte, kan du få barselbesøk av jordmor. Tilbudet gis til alle som er friske fødende med friske barn. Jordmor fra kommunen kommer hjem til deg første virkedag etter utskrivelsen fra sykehuset og kan følge deg opp den første uken.

Ta kontakt med Svangerskapsomsorgen for mer informasjon.