Er du gravid og bor i Asker? Du kan få oppfølging og faste kontroller hos jordmor på helsestasjonen. Tilbudet er gratis.

Ta gjerne kontakt så tidlig som mulig etter en positiv graviditetstest, for en samtale. Du kan ringe oss i svangerskapsomsorgen direkte, på telefon 66 76 83 31, eller kontakte ekspedisjonen i Barne- og familieenheten

Svangerskapsoppfølging hos jordmor eller fastlege gir trygghet og god forberedelse til fødsel, amming og det å bli foreldre. Du velger selv om oppfølgingen skal være hos jordmor eller fastlege. For mange er det fint med en kombinasjon.

Svangerskapsoppfølging hos jordmor

Gravide får tilbud om ni faste kontroller. For å sikre at mor og barn har det bra blir det tatt en rekke prøver og undersøkelser. I tillegg får du råd og veiledning tilpasset ditt behov. Barnefar, partner eller annen ledsager er velkommen til å være med.

Om det oppdages tilstander under graviditeten som krever tettere oppfølging, har vi samarbeid med sykehuset du skal føde på. Strever du med vanskelige tanker i forhold til graviditet eller livssituasjon, har vi et tett samarbeid med andre faggrupper i kommunen som kan være viktige støttespillere for deg.

På nettsidene til Helsedirektoratet finner du mer informasjon om oppfølging i svangerskapet.

Vanlige spørsmål til jordmor

  • Hvordan får jeg fødeplass?
  • Jeg kjenner mindre liv fra barnet i magen?
  • Er det normalt å ha humørsvingninger?
  • Hva kan jeg spise?
  • Kan jeg reise når jeg er gravid?
  • Er fødselen i gang?
  • Kan jeg trene?
  • Er det greit å ha sex?
  • Jeg er redd for føde. Hva kan jeg gjøre?

Foreldreforberedende kurs

Flere ganger i året holder vi foreldreforberedende kurs. Hensikten med kursene er å gi dere som skal bli foreldre økt kunnskap om siste del av svangerskapet, fødsel og barseltid.

Jordmor hjem etter fødsel

Vi tilbyr å komme hjem til alle foreldre 1-3 dager etter hjemreise fra barselavdelingen på sykehuset. Ring oss dersom du ønsker besøk fra jordmor, gjerne før du reiser hjem fra sykehuset.

Kontroll for mor etter fødsel

Vi tilbyr kvinner en kontroll 6-8 uker etter fødselen. Denne kontrollen er gratis, og du kan velge om du vil gå til jordmor eller fastlege.

Under kontrollen kan du snakke med oss om fødselsopplevelsen, tiden på sykehuset og hvordan du har hatt det de første ukene etter fødselen. Vi tilbyr prevensjonsveiledning, og skriver ut resept på ønsket prevensjon. Jordmor kan sette inn spiral og P-stav. Vi tar celleprøve fra livmorhalsen ved behov.

Asker kommune har et tilbud om gratis prevensjon til utvalgte kvinner. Ta kontakt med oss for en samtale.

Spørsmål om abort

Er du usikker på om du vil fullføre graviditeten, eller har andre spørsmål om abort? Ta kontakt.

Lenker til nyttige og trygge nettsteder