Reiser du tidlig hjem etter fødselen, eller har behov for hjelp og støtte, kan du få barselbesøk av jordmor. Tilbudet gis til friske fødende med friske barn. Jordmor fra kommunen kommer hjem til deg første virkedag etter utskrivelsen fra sykehuset og kan følge deg opp den første uken.

Kontakt Svangerskapsomsorgen for mer informasjon.