Akershus fylkeskommune tilbyr gratis tannhelsetjeneste til følgende grupper:

  • barn og ungdom, 0–18 år
  • personer med psykisk utviklingshemming
  • beboere i alders- og sykehjem
  • personer som har mottatt helsetjenester i hjemmet minst en gang per uke i tre mnd. eller mer, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a
  • personer som på grunn av et rusmiddelproblem mottar tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, c og d, eller er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har rett til gratis tannbehandling

Les mer og finn din tannklinikk på nettsidene til Akershus fylkeskommune som driver tannhelsetjenesten.

Hva koster tannlegen?